Premie voor nieuw aangeworven arbeiders die een opleiding hebben gevolgd

Een premie van € 255 (vanaf 1 juli 2019) wordt toegekend aan werknemers die een door de sector erkende lange termijnopleiding hebben voltooid. Na 6 maanden tewerkstelling in hetzelfde bedrijf wordt een premie van hetzelfde bedrag toegekend.