Europa kan 2000 levens per jaar redden

Een nieuw voorstel van Europees commissaris van werk Marianne Thyssen erkent eindelijk de gevaren van siliciumstof. Maar de richtlijn gaat niet ver genoeg. 

Europees commissaris van werk Marianne Thyssen wil de richtlijn over kankerverwekkende stoffen herzien. In haar voorstel worden eindelijk de gevaren van siliciumstof erkend. De vakbonden, die hier al meer dan 15 jaar om vragen, juichen die beslissing toe. Maar het voorstel gaat niet ver genoeg.

De blootsellingsnorm zou op 0,1 mg/m³ gebracht worden, wat de huidige norm al is in België. Om de gezondheid van de werknemers veilig te stellen zou de blootstelling moeten gehalveerd.

Ook al zijn de koolmijnen al jaren gesloten, toch worden in Europa nog meer dan 5 miljoen werknemers blootgesteld aan silicium. Het mineraal wordt gebruikt als grondstof voor de glasproductie. Maar ook in andere sectoren zoals groeven, keramiek en de bouw worden werknemers dagelijks blootgesteld aan het stof van silicium, zonder dat ze correct beschermd worden. Niet alleen in de industrie maar ook in heel wat sectoren waar siliciumstof houdende producten worden verwerkt en behandeld.

Het kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid: chronische bronchitis, astma, stoflong en zelfs longkanker. De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (GBM) voor silicium moeten dus zo laag mogelijk zijn.

Voorstel Thyssen onvoldoende

Het Europees Vakverbond (EVV), waar de Algemene Centrale – ABVV lid van is, ijvert al jaren om silicium op te nemen in de lijst van kankerverwekkende stoffen van de Europese commissie. En dat zal binnenkort zo zijn, maar de richtlijn gaat niet ver genoeg.  

'De grens van 0,1 mg/m³ die wordt voorgesteld door Marianne Thyssen en de lobbyisten van de industrie is zeker een verbetering voor de meeste Europese landen, maar is onvoldoende om de gezondheid van de werknemers echt te vrijwaren', zegt Philippe Vigneron van de studiedienst van de Algemene Centrale - ABVV. 'De studies zijn overduidelijk, een grenswaarde van 0,05 mg/m³ zou 100.000 levens redden op 50 jaar tijd. Vandaag is de norm in België 0,1 mg/m³. Moest Europa de norm van 0,05 mg/m³ invoeren zou ook België zich moeten aanpassen. Dat zou ideaal zijn.'

Economische belangen of gezondheid van werknemers?

Eind februari is het voorstel van Marianne Thyssen geamendeerd door de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement. In dat amendement stelt men een grenswaarde van 0,05 mg/m³ voor, met een overgangsperiode van 10 jaar. Het dossier komt nu terug op de tafel van de Europese Commissie die finaal moet beslissen.

Laat ons hopen dat de gezondheid van de werknemers daarbij voorrang krijgt op de economische belangen. Strengere grenswaarden voor gevaarlijke stoffen zijn een eerste stap naar veiligere werkplekken en minder beroepskankers bij werknemers.