De arbeidsdeal? Een kaakslag te veel!

In de maand juli trokken wij op een ietwat ludieke manier aan de alarmbel. Wij wisten immers dat de regering gebruik ging maken van de zomerslaap om opnieuw in de aanval te gaan. 

In de maand juli trokken wij op een ietwat ludieke manier aan de alarmbel. Wij wisten immers dat de regering gebruik ging maken van de zomerslaap om opnieuw in de aanval te gaan. Spijtig genoeg hadden wij gelijk.

Ze hebben er nog maar eens met de botte bijl in gehakt. De zogenaamde “jobs deal” is - eens te meer - een regelrechte kaakslag voor werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden in dit land. Wij vroegen aan Werner Van Heetvelde en Eric Neuprez, respectievelijk Voorzitter en Algemeen Secretaris van de Algemene Centrale – ABVV om hun lezing te geven van deze maatregelen en de situatie te schetsen van dit najaar. Dat nog explosiever belooft te zijn dan wat wij begin juli al vreesden.

Waarom zijn de regeringsmaatregelen een nieuwe kaakslag zijn voor de werknemers en vakbonden?

Werner: Van op het moment dat deze regering aan de macht is gekomen, heeft ze enkel aandacht gehad voor de belangen van de werkgevers. Een per een, worden al hun wensen ingewilligd: pensioenleeftijd, brugpensioen, tijdskrediet,… Aan sociaal overleg en collectief belang wordt geen enkele kans gelaten. Nu beloven zij om het probleem van de knelpuntberoepen op te lossen via premies en het sneller verminderen van werkloosheidsuitkeringen! Op geen enkel moment stellen zij zich de juiste vragen: waarom is er een tekort aan arbeidskrachten in die of die sector? Waarom blijven de werknemers niet in die sectoren? Hoe kan men die sectoren aantrekkelijker maken? Wij voeren die analyse uit voor onze knelpuntsectoren en wij kunnen verzekeren dat het met deze maatregelen niet zal lukken om werknemers aan te trekken en te behouden.

Eric: Vooral onverdraaglijk zijn de aanvallen op anciënniteitsbarema’s. Voor vele werknemers is dit de enige manier om het loon enigszins te verbeteren. Momenteel gebeurt dat via een collectief en doorzichtig vergoedingsmechanisme. Als Michel morgen zijn zin krijgt, wordt het à la tête du client. Diegenen die het hardst kunnen lopen worden daarvoor beloond, de rest wordt achtergelaten. Hetzelfde geldt als de werkgever je kop niet graag ziet.

Werner: Wij betreuren dat dergelijke belangrijke onderwerpen op zo’n amateuristische manier worden behandeld, zonder fundament. Om het nog erger te maken, beweert Michel in de media dat “het ABVV conservatief handelt en de werknemers en uitkeringsgerechtigden verarmt”. Een totale verdraaiing van de informatie, met als enige bedoeling de geloofwaardigheid van het ABVV aan te tasten. Het ABVV wordt gezien als een doorn in het oog van deze regering.

Wat mogen wij dit najaar dan verwachten?

Werner: Die maatregelen moeten door alle werknemers en uitkeringsgerechtigden geïnterpreteerd worden als een kaakslag teveel. Dit kan niet langer getolereerd worden en vraagt om een evenredige reactie.

Eric: Op het moment van dit interview kunnen wij nog geen exacte kalender meegeven, maar wees ervan overtuigd dat het antwoord in overeenstemming zal zijn met de agressiviteit van deze rechtse regering. Vandaag meer dan ooit hebben wij nood aan sterke en duidelijke acties.

Werner: Zoiets kan je niet improviseren. Het ABVV als geheel moet de maatregelen en de timing bepalen, maar hoe dan ook moeten wij alle werknemers meekrijgen. Dat is de enige manier om gehoord te worden. Het type acties en de kalender worden binnenkort meegedeeld, volg ons via onze website of sociale netwerken om real-time op de hoogte te blijven.