Twee jaar demografiefonds: een positieve balans

45.000 werknemers kunnen al profiteren van acties die ervoor zorgen dat het werk werkbaar blijft. Maar ondertussen blijft de regering maatregelen nemen die lijnrecht ingaan tegen werkbaar werk.

In Brussel maakten de sociale gesprekspartners tijdens een colloquium de balans op van twee jaar demografiefonds. 45.000 werknemers kunnen door de afgesloten demografieplannen profiteren van acties die ervoor zorgen dat het werk werkbaar blijft. Maar ondertussen blijft de regering wel maatregelen nemen die lijnrecht ingaan tegen werkbaar werk.  

Twee jaar geleden ging het demografiefonds voor de Chemie van start. In zowel grote als kleine bedrijven kunnen de werkgever en werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Het fonds zorgt voor financiële ondersteuning. We bespraken de resultaten en uitdagingen van het fonds met Andrea Della Vecchia, sinds kort federaal secretaris van de Algemene Centrale – ABVV voor de chemiesector.

Hoe evalueert de vakbond na twee jaar het demografiefonds?

Andrea Della Vecchia: Absoluut positief. De Algemene Centrale –onder meer voormalig federaal secretaris Herman Baele- is mee de motor geweest achter het demografiefonds. En het resultaat toont dat we de juiste beslissing genomen hebben.

45.000 werknemers kunnen ondertussen al van maatregelen binnen demografieplannen profiteren, en dat is de helft van alle werknemers in de chemiesector. Maar even belangrijk is dat via het fonds een overleg in de bedrijven is gevoerd over welzijn op het werk, en dat is toch uniek.

Dat resulteert in heel concrete maatregelen die voor arbeiders, bedienden en kaderleden veel betekenen:  een concrete arbeidsduurvermindering, werknemers die kunnen overstappen van nachtwerk of ploegenarbeid naar dagwerk zonder loonverlies…

Maar anderzijds blijft de overheid maatregelen nemen die in de tegengestelde richting gaan, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de leeftijd voor vervroegd pensioen…

Andrea Della Vecchia: Dat klopt. Wij gaan met het fonds in één richting en de regering in de andere.

Investeren in kwaliteitsvolle jobs is veel beter voor de productiviteit van een onderneming. Maar toch blijft de overheid nachtwerk sponsoren, waarvan iedereen weet dat dit kwalijke gevolgen heeft voor het welzijn. De beste manier om tot goede oplossingen te komen is overleg, maar de overheid blijft unilaterale beslissingen nemen, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd.

Op het colloquium had de Algemene Centrale dan ook een duidelijke boodschap voor de regering.

Andrea Della Vecchia: Inderdaad. Dat het sociaal overleg de beste oplossing biedt. Wij zijn de specialisten, onze werknemers weten het best waar het over gaat en waar de oplossingen liggen.

En dat een verlenging van de pensioenleeftijd niet haalbaar is. Ook veel werkgevers zijn het erover eens dat werken tot 67 niet evident is. Langer werken staat haaks op de dagelijkse realiteit van werknemers en werkgevers op het terrein.

Voor welke uitdagingen staat het demografiefonds nog?

Andrea Della Vecchia: De meerderheid van de werknemers in de Chemie werkt in KMO’s en daar is het nog erg moeilijk om demografieplannen af te sluiten. Dat komt natuurlijk door het gebrek aan democratie: in veel kleine bedrijven is er geen syndicale vertegenwoordiging. We pleiten dan ook voor een verlaging van de drempel voor het oprichten van een CPBW en ondernemingsraad.