1200 werknemers BASF tekenen petitie - Raak niet aan onze eindeloopbanen!

Voor werkbaar werk, volwaardige eindeloopbanen en respect voor belastend werk. Dat zijn de eisen die in een petitie vervat zitten die door wel 1200 werknemers van BASF ondertekend werd.

Voor werkbaar werk, volwaardige eindeloopbanen en respect voor belastend werk. Dat zijn de eisen die in een petitie vervat zitten die door wel 1200 werknemers van BASF ondertekend werd. Deze bundel werd voorgesteld aan de voorzitter van VOKA, de vereniging van werkgevers in Vlaanderen, en aan de ministers van Werkgelegenheid en van Pensioenen. Voor de ondertekenaars van de petitie zijn de maatregelen van de regering immers onaanvaardbaar.  

De delegatie van werknemers van BASF kon vaststellen dat het hervormingsplan van de regering geen rekening houdt met de realiteit op het terrein. Hoe wil je anders de loopbanen verlengen van wie onder belastende omstandigheden moet werken? De reactie van de werknemers uit de vestiging van BASF liet niet op zich wachten, ze ondersteunden ten volle hun afgevaardigden: raak niet aan onze eindeloopbanen!

Tijdens hun ontmoetingen schoven de kameraden van BASF voornamelijk twee eisen naar voren:

  • Het behoud van de eindeloopbaanregeling vanaf 55 jaar en,
  • het brugpensioen (SWT) vanaf 58 jaar voor de zware beroepen, zonder beschikbaar gesteld te worden voor de arbeidsmarkt en zonder negatieve gevolgen voor het wettelijk pensioen.

De voorzitter van VOKA, Wouter De Geest, zegt de bemerkingen over de door de overheid genomen maatregelen van de zomer te begrijpen. Hij heeft gezegd dat hij er rekening mee zal houden tijdens de volgende gesprekken in het kader van de Groep van 10. We zullen zien of deze woorden zich ook vertalen in daden.

De petitie werd eveneens voorgelegd aan het kabinet van Minister van Werk Peeters, die eveneens zijn begrip uitte en ook zegt zich moeilijk verstaanbaar te kunnen maken in de schoot van een regering die geneigd is naar antisociale maatregelen. De delegatie, gesterkt door 1200 handtekeningen, zet hem onder druk. De petitie werd vervolgens ook aan het kabinet van de Minister van Pensioenen, Bacquelaine, voorgelegd, maar het valt voor de afgevaardigden sterk te betwijfelen of hij deze onderneming serieus neemt.

De eindeloopbaanregeling vormt de kern van de eisen die naar voren geschoven worden in de vakbeweging, en zal zeker en vast centraal staan tijdens de nationale actiedag van 14 decmeber. Wordt ongetwijfeld vervolgd!