Tijd voor een sinterklaascadeau op mensenmaat

Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe? Het refreintje speelt, wat de rechtse regering betreft, enkel in het voordeel van de werkgevers. De vakbonden uit de bouwsector hebben op 6 december benadrukt dat, ondanks het feit dat werknemers de laatste jaren alsmaar meer en langer zijn gaan werken, de cadeaus voor hen uitblijven.

Een Sinterklaascadeau op mensenmaat, dat is de symbolische maar terechte eis die de vakbonden uit de bouwsector aan de werkgeversorganisaties hebben voorgelegd op 6 december. Want terwijl werkgevers het hele jaar door kunnen rekenen op veel belangstelling van de regering voor hun verlanglijstjes, moeten werknemers het veelal stellen met beperkte toegevingen. Als ze al iets krijgen, want meestal gaat het om onversneden besparingen.

Flexibele arbeid, een rem op de loongroei, lagere sociale bijdragen, de afbouw van eindeloopbaanplannen, minder belastingen, … De werkgeversorganisaties vonden de voorbije jaren bij tal van regeringsleden geregeld bijval als zij hun verlanglijstje voorlegden. Het zijn allemaal bezorgdheden van werkgevers waar de overheid immers duidelijk oor naar had. Dat hebben de vakbonden tijdens het paritair comité voor de bouwsector, het maandelijks overleg onder vakbonden en werkgeversorganisaties, benadruk in hun gezamenlijke verklaring.

Naast de eisen van de actiedag van 14 december die er aan de werkgevers werden overgemaakt, werd door middel van een chocoladen sinterklaas duidelijk gemaakt dat de werknemers al lang wachten op een toegift op maat van de mensen. De vakbonden hebben daarom nogmaals onze eisen op tafel gelegd:

  • na jaren van loonmatiging terug een herstel van onze koopkracht door een loonsverhoging in 2019,
  • een werkbare loopbaan met speciale aandacht voor werknemers in een zwaar beroep,
  • landingsbanen vanaf 55 jaar en een herstel van de stelsels brugpensioen/SWT,
  • de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar met een leefbaar pensioen.

In de bouwsector zijn dit belangrijke bezorgdheden van de werknemers. Daarom zullen door middel van verschillende acties in gemeenschappelijk vakbondsfront deze eisen op 14 december nogmaals kracht worden bijgezet.