Militanten geven massaal gevolg aan actiedag

Voor koopkracht, respect voor zwaar werk en degelijke eindeloopbanen... Voor deze en vele andere bezorgdheden kwamen militanten in gemeenschappelijk vakbondsfront massaal in actie.

14 december werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront uitgeroepen tot een dag van actie. Over heel het land hebben militanten het werk neergelegd, werden piketten opgeworpen of werden militantenconcentraties gehouden. De onvrede over het regeringsbeleid zit namelijk heel diep. De pensioenleeftijd optrekken en ondertussen de eindeloopbaanplannen afbouwen, dat kan niet door de beugel.

Na bijna vier jaar regering-Michel is de maat vol. Het rechtse beleid heeft voortdurend geprobeerd het mes te zetten in de sociale verwezenlijkingen van de werknemers, terwijl bedrijven alsmaar betere resultaten neerzetten. Dat de minderheidsregering Michel II nog eens hetzelfde beleid wil doordrukken vlak voor de verkiezingen, is olie op het vuur voor de vakbonden. Zij eisen respect voor de werknemers en riepen 14 december uit tot een nationale actiedag.

Deze oproep werd in tal van sector goed opgevolgd. In verschillende bedrijven en industriezones waar militanten van de Algemene Centrale - ABVV actief zijn, zoals in de textiel, chemie, maatwerkbedrijven, enzovoort, werden piketten opgeworpen. In diverse steden hebben militanten zich later op de dag verzameld om in gemeenschappelijk vakbondsfront te protesteren tegen het beleid. We kregen massaal foto's van deze acties toegestuurd, die we onder meer op onze Facebookpagina hebben gepubliceerd.