Digitalisering: Bedrijven willen wel de winst, maar niet de investering

Digitalisering vormt een grote uitdaging in de chemische- en farmaceutische sector. Sociale dialoog is essentieel om deze veranderingen in goede banen te leiden en de werknemers te beschermen. Daarom trokken onze vertegenwoordigers mee naar het mondiale overlegforum van de Internationale Arbeidsorganisatie rond digitalisering.

Wat is het doel van dat forum?

Het forum is een overleg tussen vertegenwoordigers van de regeringen, werkgevers en werknemers. De partners zoeken naar thema’s waarover ze een consensus kunnen bereiken. Aangezien de chemiesector een enorm belangrijke sector is voor de Algemene Centrale – ABVV, proberen wij samen met de internationale vakbond IndustriALL te wegen op het debat.

Waarom rond digitalisering?

Bedrijven willen door digitalisering soms hun kosten reduceren. De vrees is dan ook dat dit zal leiden tot een race to the bottom: jobverlies,  meer precaire jobs, hoge flexibiliteit... Vaak zullen de laagst opgeleiden de grootste gevolgen dragen en het meeste kans hebben om hun baan te verliezen. Nochtans kan digitalisering in ieders voordeel zijn indien die gepaard gaat met betere werkomstandigheden, meer vrije tijd, meer opleiding en sociale bescherming.  Een goed sociaal overleg is de sleutel om dat te bereiken.

Wat vragen de vakbonden?

De internationale vakbond IndustriALL wil via sociaal overleg digitalisering in goede banen leiden en zo het jobverlies tot een minimum beperken, zorgen voor waardige jobs, en sterk inzetten op gezondheid en veiligheid van de werknemers.  De grote uitdaging zal ook zijn om te zorgen voor een goede opleiding en bijscholing, zodat de werknemers klaar zijn voor de veranderende technologie. Zowel de ervaren werknemers als de toekomstige jonge werknemers.

Wat zeggen de werkgevers?

De vakbonden waren teleurgesteld door de arrogante houding van de werkgevers tijdens het forum. De digitalisering zal bedrijven toelaten om nog meer winsten op te strijken. Maar ze willen die niet investeren in vorming en begeleiding van werknemers. De werkgevers schuiven dit volledig af op de overheden. Daarnaast oordelen ze dat de werknemers zelf verantwoordelijk zijn om zich bij te scholen!

Wat nu?

 ‘We kunnen niet toestaan dat de winsten van de digitalisering naar de bedrijven gaan en de kosten voor de werknemers zijn’, besloot Kemal Özkan van IndustriALL na het forum. ‘De vakbonden zullen blijven strijden voor een sociale transitie die iedereen ten goede komt en voor een betere bescherming van de werknemers’.

En in mijn bedrijf?

Als je bedrijf wil overschakelen naar nieuwe technologieën moeten de overlegorganen zoals het CPBT, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging, eerst door het management op de hoogte worden gebracht. Deze raadpleging moet plaatsvinden voordat een beslissing wordt genomen. Aarzel niet om hierover met uw afgevaardigde of uw vaste vertegenwoordiger te praten.

Meer info (in het Engels) op de website van IndustriALL