Memorandum van het ABVV: "Samen voor sociale rechtvaardigheid"

Met het oog op een toenemende precariteit, de groeiende armoede en groter wordende ongelijkheden, legt het ABVV een reeks projecten en concrete, vernieuwende voorstellen nu al op de tafel van de volgende regering.  Het is hoog tijd om te breken met oude formules en om radicaal van koers te wijzigen. Door de  dringende sociale en klimatologische uitdagingen waarvoor we staan, zouden de partijen zich verplicht moeten voelen om ingrijpende maatregelen te nemen.

Dit memorandum geeft aan wat het ABVV verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op het federale niveau, maar ook Europees. Want Europa moet meer dan ooit sociaal en democratisch zijn.

Het ABVV heeft alvast 5 actieterreinen geïdentificeerd: 

  • Meer koopkracht
  • Een meer rechtvaardige fiscaliteit
  • Meer sociale zekerheid
  • Werkbare jobs in een duurzamere economie
  • Economische democratie en sociaal overleg versterken