Collectieve arbeidsduurvermindering voor de schijn… en risico’s voor de werknemers!

Dienstenchequebedrijf Trixxo uit Hoeselt biedt zijn werknemers de mogelijkheid om in te tekenen op een collectieve arbeidsduurvermindering. Voornamelijk een theoretisch voordeel met potentiële nadelen voor later, zo blijkt uit onze berekeningen, bovendien lijkt het bedrijf zo een aanzienlijk financieel voordeel binnen te halen.

Op het eerste gezicht zit je op rozen als huishoudhulp bij Trixxo, een dienstenchequebedrijf met een 6.500-tal werknemers in heel België. Het bedrijf ijvert voor de invoering van een collectieve arbeidsduurvermindering (CADV). Op zich positief nieuws voor de werknemers, ware het niet dat het bedrijf eigenlijk probeert de winsten van de groep op te drijven via het omzeilen van een bestaand systeem. En wat nog erger is: deze CADV dreigt de huishoudwerksters die het al niet breed hebben, nog kwetsbaarder te maken.

Voorgeschiedenis

Trixxo is een bedrijf dat niet aarzelt om zijn concurrenten op te slokken. Eind 2017 telde de groep een 16-tal filialen geleid door de moederholding Mediatic+. Door deze complexe structuur is een grondige analyse van de groep zeer moeilijk. Trouwens, op het eerste gezicht zou je denken dat de groep verlieslatend is. Toch blijkt na een diepgaandere analyse dat dankzij de acquisities, de groep er sterk op vooruit gegaan is. Dit is evenwel geen reden voor de werkgever om een loonsverhoging toe te kennen aan zijn werknemers. Hij besteedt de winst uitsluitend aan het opkopen van andere ondernemingen.

“Theoretische” CADV

Gelet op de personeelsschaarste in de sector, zoekt de werkgever naar andere middelen zodat hij zijn personeel aan zich kan binden zonder daadwerkelijk hun brutoloon op te trekken…Zijn oplossing ligt in het invoeren van een “theoretische” CADV voor zijn werknemers van 35u i.p.v. 38u per week. Waarom “theoretisch”? De doorsnee huishoudhulp werkt nauwelijks 30 uur per week. En op sectoraal vlak werkt slechts 10 % voltijds.

Het voordeel voor de werkgever is daarentegen alles behalve theoretisch: hij zou aldus € 400 aan RSZ-kortingen per werknemer en per kwartaal opstrijken. Indien men de mogelijkheden van de wetgeving ten volle uitput, zou hij 36 opeenvolgende kwartalen aanspraak kunnen maken op deze korting. A rato van 5.000 werknemers zou dit de RSZ, lees de gemeenschap, € 72 miljoen kunnen kosten.

Gevolgen voor de werkneemsters? 

Zoals hierboven reeds aangehaald, klinkt het op het eerste gezicht aanlokkelijk en voordelig voor iedereen … ook voor de werknemers, maar:

  • de loonsverhoging voor de werkneemsters wordt uitsluitend betaald door de sociale zekerheid. Door het oneigenlijke gebruik van de werkbonus stijgt hun nettoloon.
  • De werkgever betaalt minder bedrijfsvoorheffing en geniet tegelijkertijd een korting op zijn RSZ-bijdragen.
  • Inzake werkloosheid zijn er ook gevolgen zoals bv. de negatieve impact op de inkomensgarantie uitkering.

Als klap op de vuurpijl zal de werkgever – door dit mechanisme – de deeltijdse huishoudhelpsters ertoe aanzetten de werkloosheidswetgeving te omzeilen m.n. wat betreft “de verplichting om als voltijdse werkzoekende ingeschreven te blijven”.

Oneigenlijk gebruik RSZ-middelen

Voor de drie vakbonden in de sector - Algemene Centrale – ABVV, ACV Voeding & Diensten en ACLVB- verenigd in gemeenschappelijk front, is het overduidelijk dat het hier gaat om het omzeilen van een bestaand systeem met het oog op winstbejag. Onze studiediensten berekenden dat deze korting 21 cent per uur voor de werkgever zou opbrengen … en dat in de gesubsidieerde sector van de dienstencheques.

Aangezien alle vakbonden weigerden een dergelijk systeem goed te keuren, ging er een verzoeningsbureau door, zonder succes evenwel. De werkgever blijft halsstarrig bij zijn standpunt. Hij stelde twee nieuwe ondernemingen te hebben opgekocht om de huishoudhelpsters erin onder te brengen en aldus het sociaal overleg te ontwijken. 

Wij hebben de inspectiediensten erop gezet en hopen dat ze snel zullen bevestigen dat het wel degelijk om oneigenlijk gebruik van het systeem gaat. Voor ons komt het nu erop aan om de huishoudhelpsters hoogdringend in te lichten over de risico’s die ze lopen. Ze mogen zich niet laten verleiden door dit aanbod dat ernstige gevolgen zou kunnen hebben op termijn.