"WOOD B SAFE" in de houtindustrie

In de drie subsectoren van de houtproductie werd onlangs de veiligheidscampagne WOOD B SAFE opgestart. Die moet de veiligheid verbeteren en het aantal arbeidsongevallen verminderen. 

Het is al langer geweten dat er in de houtproductie veel veiligheidsrisico’s en dus ook veel ongevallen zijn. Uit eerdere bevragingen blijkt dat in de houthandel, houtontginning en zagerijen onder meer vallende objecten, het gebruik van machines, zware fysieke arbeid en laden en lossen voor veel gevaar zorgen.

In de zagerijen en de houthandel zorgen chemische producten en houtstof voor bijkomende risico’s. En in de houtontginning vormen de ziekte van Lyme, weersomstandigheden en ongevallen met kettingzagen specifieke gevaren. 

Veiligheid meten

Het is dus essentieel dat deze veiligheidsrisico’s beter in kaart worden gebracht en dat er veel meer ingezet wordt op  preventie. Tijdens de vorige sectorale onderhandelingen werd beslist een veiligheidscampagne op te richten en te financieren, en daar zetten we nu als Algemene Centrale onze schouders onder.

In een eerste fase wordt in 30 bedrijven in de houthandel, houtontginning en zagerijen de veiligheid gemeten. Daarna wordt die informatie verspreid en ligt de nadruk op sensibilisering rond veilig werken in de sector. We houden jullie zeker op de hoogte van de resultaten.