Beloofd… is beloofd!

De verkiezingen van 26 mei zijn nog maar net achter de rug, en er plakken al ‘BELOOFDISBELOOFD’ stickers op de verkiezingsaffiches. Het brein hierachter: de Algemene Centrale – ABVV. Ons doel? Ervoor zorgen dat de politici die morgen aan de macht zijn hun beloftes onthouden. En vooral, dat zij ze uitvoeren.

Het is natuurlijk altijd hetzelfde liedje: voor de verkiezingen vallen Sinterklaas en Kerstmis samen. 
Opeens vinden alle eisen weerklank bij de partijen… bij bijna alle partijen, zelfs die waarmee wij nauwelijks iets gemeenschappelijk hebben!

Beloven is goed, maar zich aan de belofte houden, is beter. In de huidige context is het van cruciaal belang. Na de ravage die veroorzaakt werd door het harde neoliberalisme gedurende de afgelopen vier jaar, de gewelddadige aanslagen en het massaal uiteenrafelen van de sociale verworvenheden, is het tijd om de schade te herstellen en om zich aan de verkiezingsbeloftes te houden.

Onder deze beloftes is er één die ons nauw aan het hart ligt: de verhoging van het minimumloon naar €14 bruto per uur of €2.300 per maand. Meerder linkse partijen hebben deze eis gesteund en verschillende onder hen plaatsten het op hun programma. We kunnen daar alleen maar blij om zijn. Ten eerste omdat deze maatregel de zwaksten onder ons treft, maar ook omdat het een juiste maatregel is. Door het minimumloon te verhogen, wordt de waardigheid teruggegeven aan de werknemers die zich vandaag, ondanks alle inspanningen, tussen de werkende armen bevinden. Dit is simpelweg onaanvaardbaar.

Tijdens onze acties voor meer koopkracht op 14 mei hebben meerdere patronale organisaties choquerende uitspraken gedaan in de pers, bewerend dat een minimumloon van €14 onrealistisch is… Integendeel, we staan met beide voeten op de grond en geven blijk van gezond verstand en rechtvaardigheid. Onlangs verklaarde een economist van de Ugent: ‘Onder de regering-Michel is de koopkracht van de Belgen gestegen met €1.000. Als we dezelfde evolutie hadden gekend als het Europese gemiddelde, was er sprake van €2.300. De loonsverhoging is trouwens oneerlijk verdeeld.” Onze eis om het rijkdom beter te verdelen, opdat werknemers eindelijk gerespecteerd worden, is legitiem.

De regering, welke het ook moge zijn (op het moment dat wij deze lijnen schrijven, zijn de stemmen nog niet geteld), zal de ravage, veroorzaakt door het harde neoliberalisme, moeten herstellen: index, pensioen, gezondheid, openbare diensten,…

Nu moeten we het bloeden stoppen, zodat de wonden kunnen helen en de gezondheid terug kan keren. Dat is de missie van de nieuwe regeringen. We zijn alert en blijven waakzaam.

Eric Neuprez (Algemeen Secretaris) - Werner Van Heetvelde (Voorzitter)

Meer info over de campagne Fight for 14