Ontwerpakkoord voor bedienden in de tabaksector

Ontwerpakkoord voor PC 200 omtrent cao-onderhandelingen 2019-2020

KOOPKRACHT

 

 • 1,1% op barema’s en reële lonen vanaf 1/9/2019. Of:
 • Omzetting in evenwaardig voordeel: zelfde modaliteiten als in akkoord 2017-2018 met verbetering in geval van bonus-systeem. Precisering dat het voordeel hoe dan ook recurrent  moet zijn.


In elk geval worden de sectorale barema’s verhoogd met 1,1%
 

 • Mogelijke omzetting in 2de pijler in subsectoren waar in het spiegel-PC arbeiders een sectoraal aanvullend pensioen bestaat (in het kader van harmonisatie 2de pijler systemen A-B)

 

 • Tijdelijke jaarlijkse premie voor bedienden die boven barema worden betaald, gebaseerd op 1,1% tot op het moment dat het 2de pijler systeem georganiseerd wordt voor de bedienden in de desbetreffende subsector, uiterlijk eind 2022. Deze premie is gelijk aan 5 X 1,1% X maandloon in 2019 en vanaf 2020 gelijk aan 13,92 X 1,1% X maandloon.
 • Deze tijdelijke premie wordt omgezet in een bijdrage aanvullend pensioen
 • Inrichter 2de pijler: sectoraal stelsel van het PC arbeiders.
 • Pensioeninstelling: dat van het PC arbeiders.


Voor bedienden die aan de sector-barema’s worden betaald, impliceert dit dat de 1,1% 2 maal zal toegekend worden: eenmaal in de barema’s en een tweede maal in de 2de pijler, vanaf het moment dat bijdrage 2de pijler van toepassing wordt.

MOBILITEIT

 

 • Mobiliteitsbudget: aanbeveling met begeleiding van de bedrijven door CEVORA.
 • Invoering van fietsvergoeding vanaf 1/7/2020: €0,1/km - maximum 40 km heen-terug.


EINDELOOPBAAN
 

 • Maximalisering van alle mogelijkheden op basis van NAR-CAO’s (SWT en landingsbanen).


TIJDSKREDIET MET MOTIEF
 

 • Verlenging CAO’s.


VORMING
 

 • Groeipad naar 6 dagen in 2022-2023.
 • In bedrijven met SA zonder opleidingsplan of suppletief plan wordt het aantal individuele dagen behouden op 4.
 • Nieuwe initiatieven op vlak van loopbaanorïentering/-begeleiding en werking transitiepools.