ABVV Bouw keurt voorontwerp gericht op mobiliteit en arbeidsvoorwaarden goed

Dinsdag 25 juni hebben delegees uit de bouwsector vergaderd in een buitengewone syndicale raad, waar ze het ontwerp van akkoord voor de bouwsector voor 2019-2020 hebben goedgekeurd. Indien de andere vakbonden ook hun akkoord geven, dan zullen 150.000 werknemers uit de bouw kunnen genieten van nieuwe voordelen inzake loon en arbeidsvoorwaarden. Eveneens op het vlak van mobiliteit werd aanzienlijke vooruitgang geboekt.

De belangrijkste voordelen hebben betrekking op de verhoging van de brutolonen vanaf 1 juli 2019 en op de syndicale premie (+ 10 euro) die voortaan 145 euro te bedragen. Ook de verlenging werd bekomen van het SWT-systeem (voorheen het brugpensioen) tot 30/06/2021 en van de eindeloopbanen tot 31/12/2020.

Vooruitgang geboekt inzake mobiliteit

De onderhandelingen werden gekenmerkt door pogingen vooruitgang te boeken op het vlak van mobiliteit. Met als gevolg dat de vergoeding voor mobiliteit verhoogd zal worden met wel 20%, middels een verdere onderhandeling over de verhoging van het RSZ-plafond. Een tussencategorie – chauffeur zonder passagier – ziet eveneens het licht: de betrokken chauffeurs zullen voortaan een passagiersvergoeding krijgen van +5%. Ten slotte zullen de werknemers die meer dan 43.000 km per jaar afleggen bijkomende “mobiliteitsverlof” kunnen genieten.

Beter communicatie op de werven

Meer en meer moeten werknemers met migratie-achtergrond met elkaar samenwerken op de werven. De taalbarrière brengt communicatieproblemen onder de werknemers met zich mee en verhoogt het risico op ongevallen. Om de communicatie onder werknemers te verbeteren, voorziet het sectoraal akkoord dat elke ondernemer op de werven voortaan een persoon zal moeten aanduiden die één van de drie landstalen of het Engels meester is.

De goedkeuring door de syndicale raad laat toe vertegenwoordigers van ABVV Bouw het mandaat te geven om het sectorale akkoord te ondertekenen die het voorontwerp voor 2019-2020 concreet moeten maken.