Geen bereidheid tot onderhandelen bij de werkgevers van de bewaking

Sinds juni zijn de sociale gesprekspartners in onderhandeling over een sectorale cao over een verhoging van de koopkracht en een verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Vandaag, op 14 oktober, moeten we vaststellen dat de werkgevers niet bereid zijn om tot een resultaat te komen.

We stellen vast dat de werkgevers:

  • de loonmarge niet volledig willen invullen.
  • geen bereidheid tonen om de flexibiliteit correct te verlonen.
  • tegelijkertijd wel veel geld willen spenderen aan een prestigeproject om het imago van de bewakingsagenten op te smukken.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft daarop een stakingsaanzegging ingediend.

Vanaf 22 oktober zullen er acties volgen in de sector.

Meer info volgt in de komende dagen via jullie afgevaardigden in het bedrijf.

Meer informatie vind je in het persbericht.