Redt freelancer bouwsector?

De inkt van het sectoraal akkoord ‘19-‘20 voor de bouwsector is nog niet droog of de sectorfederatie Bouwunie lanceert een pleidooi voor het flexibel inzetten van freelancers in de bouw.

We ontkennen het absoluut niet: er zijn veel vacatures die moeilijk ingevuld raken, maar we beschikken over alle wapens om dit aan te pakken. Ook de uitdagingen door de digitalisering van de sector zijn legio, maar laat ons daar samen aan werken.

Ons sectorfonds Constructiv moet via diversificatie van opleiding en vorming én het inzetten op verschillende doelgroepen zorgen dat onze werknemers geschoold aan de slag kunnen in een sector in volle transitie. 

Als vakbond willen we de vele barrières, die werknemers verhinderen om in de sector in te stromen, wegwerken. We moeten zorgen voor aantrekkelijke jobs met werk- en inkomenszekerheid, die voor investeringen op lange termijn zorgen. Dit zowel voor de opdrachtgevers, de werkgevers in de sector als de werknemers die opnieuw met trots en overtuiging kiezen voor een job in de bouw.

Door een verdere opdeling zal dat niet lukken. Een precarisering van het statuut van de bouwvakkers biedt geen oplossing. Nu al zien we dat de situatie op de bouwwerven helemaal niet positief evolueert. De problemen inherent aan het inzetten van de vele gedetacheerden, onderaannemers, tijdelijke werknemers, enzovoort zijn gekend.

In ons sectorakkoord hebben we net een aantal van die uitdagingen proberen aan te pakken.  Afspraken rond communicatie op de werven en een nieuwe visie rond mobiliteit bijvoorbeeld, gezien onze bouwvakkers echt vele uren in de bestelwagens doorbrengen. Een aantal bijkomende mogelijkheden rond flexibiliteit ook, zij het voor specifieke werken waarvoor de overheid een strikte timing oplegt en een vernieuwd debat rond opleiding en vorming.

Het zijn een aantal voorbeelden die er kunnen toe bijdragen dat er een hernieuwde dynamiek kan ontstaan. Hierdoor zullen onze jongeren opnieuw voor een job in onze mooie bouwsector kiezen en  zullen de anciens in de sector blijven werken. Omdat er wordt nagedacht over hun toekomst, over het kunnen blijven werken in een sector in volle verandering, maar ook over de specifieke belasting die het werken op oudere leeftijd soms bemoeilijkt.

We vragen Bouwunie dan ook om geen ballonnen op te laten in de pers, maar samen na te denken over deze uitdagingen. Laat ons samen de problemen aanpakken en met visie en volharding de nieuwe krijtlijnen uitzetten voor de bouwsector van de toekomst.