Québec – België: dezelfde realiteit, dezelfde strijd

De syndicale strijd stopt niet aan de grenzen. Daarom onderhoudt de Algemene Centrale - ABVV nauwe banden met vakbonden over de hele wereld.  Zo zorgen we er samen voor dat de stem van de werknemers gerespecteerd wordt en dat multinationals geen vrij spel krijgen. In een geglobaliseerde wereld moet internationaal syndicalisme een waardige tegenmacht vormen. 

In dat kader haalde de Algemene Centrale onlangs de contacten met de Canadese vakbond FIM-CSN (Fédération de l’industrie manufacturière) uit Québec nauwer aan. Begin oktober kwamen voorzitter Louis Bégin en coördinator Stéphane Coté op bezoek. “Uit de gesprekken bleek dat er veel gelijkaardige strijdpunten waren”, aldus Sébastien Dupanloup, federaal secretaris van de AC. “Digitalisering, globalisering, demografische problemen, milieu,… de werknemers in Québec worden met dezelfde vragen en problemen geconfronteerd als wij hier aan de andere kant van de oceaan”. 

Veiligheid en gezondheid onder druk

Het is ook door gezamenlijke belangen dat beide vakbonden met elkaar in contact kwamen, verduidelijkt Louis Bégin. “Heel wat ondernemingen zijn in onze beide landen actief. Eén van hen wilde de dienstverlening aan zijn klanten optimaliseren door de collectieve overeenkomsten en aspecten rond gezondheid en veiligheid aan zijn laars te lappen. Ook in België werd men hiermee geconfronteerd. We hebben van de ervaring in België gebruik kunnen maken om de zaak positief te laten evolueren voor de werknemers. Een mooi voorbeeld van het belang van internationaal syndicalisme.”

Populistisch discours

Stéphane Côté wijst ook op de gelijkaardige bezorgdheden op politieke en syndicaal vlak. “Onze beide landen worden geconfronteerd met een tweedeling tussen inwoners die aangetrokken worden door het populistisch discours van extreem rechts, terwijl men in andere regio’s het socialisme met alle macht blijft verdedigen. Dat creëert een kloof tussen de burgers op allerlei niveaus”.  

Veel gelijkenissen dus tussen Québec en België. In deze geglobaliseerde wereld moeten we mekaar dan ook meer dan ooit wederzijds versterken. Internationale solidariteit is een belangrijke uitdaging en onze werknemers hebben daarin een essentiële rol te spelen.