Congres EFBH: Algemene Centrale zet zijn Europese strijd verder

De Europese federatie van bouw- en houtarbeiders hield op 7 en 8 november haar 13de congres. De delegatie van de Algemene Centrale – ABVV herbevestigde er haar engagement voor een solidariteit over de grenzen heen. Brahim Hilami, federaal AC secretaris voor de Bouw werd opnieuw verkozen tot ondervoorzitter van de federatie.

De EFBH is de Europese syndicale federatie bevoegd voor de sectoren bouw, hout en gelieerde industrieën. Ze hield haar statutair congres vorige week in Wenen. Een delegatie van de Algemene Centrale nam deel aan verschillende seminaries en overlegmomenten tijdens het congres en in de marge ervan.

De strijd tegen sociale dumping in de bouwsector blijft één van de centrale punten in de Europese actie van de Algemene Centrale. Het congres was dan ook de uitgelezen plaats om contacten en samenwerkingen te versterken en om nieuwe internationale acties voor te bereiden tegen deze plaag van oneerlijke concurrentie.

En ook al blijft sociale dumping grote schade aanrichten aan kwaliteitsbanen en gemeenschapsfinanciering in België, de inspanningen van de Algemene Centrale binnen de EFBH hebben toch een aantal maatregelen van de Europese Commissie die sociale dumping nog zouden versterken (ontwerp van Europese dienstenkaart, SUP-richtlijn, enz.) kunnen terugdringen.

Maar de inbreng van de Algemene Centrale binnen de federatie gaat veel verder dan sociale dumping en baseert zich op het strategisch plan van 2020-2023 van de EFBH en onze basiswaarden van eenheid en gelijkheid.  Aan de ene kant eenheid: In deze moeilijke periode voor de werknemers van onze sectoren is het onze plicht om nog meer een eenheid te vormen op nationaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau. Dat vormt de basis van onze kracht.

En aan de andere kant gelijkheid: Gelijke rechten voor alle werknemers, ongeacht waar ze vandaan komen en ongeacht in welk land of op welke werf ze werken, zijn essentieel. We waken er ook over dat ieders vakbondsrechten onder alle omstandigheden gewaarborgd zijn. We vechten voor een toegang van alle Europese werknemers tot een vrije, democratische en strijdbare vakbond. Dit is fundamenteel in de strijd voor een eerlijke verdeling van de rijkdom.

Onze inzet, samen met de EFBH, in de strijd tegen klimaatverandering en voor een rechtvaardige transitie, waarborgt de gelijkheid tussen werknemers van vandaag en morgen. Ook op de digitale transitie reageert de AC met een strijd voor gelijkheid: niet alleen moeten er gelijke kansen zijn voor de ontwikkeling van productieprocessen en loopbanen, maar ook de stijging van de winsten en die van de lonen moet gelijkwaardig zijn.

Dit zijn slechts enkele elementen van de brede strijd die de Algemene Centrale voert binnen Europa. Met trots juichen we ook de herverkiezing van Brahim Hilami toe tot ondervoorzitter van de EFBH. Dit is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van de inzet van de AC in het Europese vakbondswerk.