Een #deftigloon is nú mogelijk in de dienstencheques !

ABVV Dienstencheques heeft met verbazing kennisgenomen dat er een breed front voor duurdere dienstencheques bestaat. Het ABVV is hier echter tegen gekant. Er is al de vermindering van de belastingaftrek in Vlaanderen die de klanten moeten verteren. Enkel de weg van geleidelijkheid is een optie, nieuwe grote schokken zullen het systeem ondergraven. De prijs nu verhogen, brengt het gevaar met zich mee dat de platformeconomie een concurrent wordt. De urgentie die Federgon aanhaalt, trekt ABVV Dienstencheques ook in twijfel. 

Federgon, de sectororganisatie van vooral de grotere dienstenchequebedrijven, pleit voor de prijsverhoging van dienstencheques. Dienstenchequebedrijven hebben nochtans zelf de mogelijkheid om hun prijzen te verhogen. Enkelen onder hen doen dat al door extra kosten aan te rekenen bij de klant. Waarom doen die bedrijven, die het water aan de lippen hebben staan, dat dan niet? Integendeel, het laatste jaar zien we een nieuwe trend: bedrijven die kortingen geven aan hun klanten. Het Poetsbureau geeft € 1 korting aan leden van een bepaalde mutualiteit, Daoust € 0,75 aan leden van de Gezinsbond en € 0,25 aan leerkrachten, La Belle Maison geeft 20% korting op de eerste 155 dienstencheques via de roze doos (voor wie pas bevallen is). Is dat het beeld van een sector in financiële nood? 

Onderzoek van de jaarrekeningen van de sector leert ons dat de grote dienstenchequebedrijven hun marges weliswaar licht zien dalen, maar dat zij nog steeds mooie winsten maken. Bovendien hebben een aantal bedrijven, dankzij vele goede jaren en het harde werk van de huishoudhulpen, sterke reserves opgebouwd. Anderen hebben de laatste jaren ervoor gekozen om deze winsten om te zetten in genereuze dividenden. 

Er zijn nochtans wel organisaties die met zeer kleine marges werken. In Vlaanderen gaat het vooral om die organisaties die vroeger aan de PWA’s verbonden waren. In Wallonië betreft het de ALE’s (PWA’s), maar ook andere organisaties met een sociaal oogmerk. Zij zijn kleiner en hebben dus hogere vaste kosten. Bovendien hanteren zij vaak ook genereuzer inzake loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar het is niet hun stem die we vandaag horen. Dat het nét Federgon is dat stelt dat haar (grote) bedrijven niet in staat zijn om een loonsverhoging van 1,1% te betalen, dat stoot ons voor de borst. “De marges worden almaar kleiner en het water staat de dienstenchequebedrijven aan de lippen” stelt Federgon. Maar, dat is dan toch wel met een heel dikke zwemband aan. 

Voor ons, als ABVV, is de manier waarop de werkgevers deze onderhandelingen hebben gevoerd zeer laakbaar. Zij hebben de werknemers proberen gijzelen, zodat wij als vakbond de kolen uit het vuur zouden halen bij de regeringen. Wij spelen dat spel niet mee. Nochtans zijn wij niet blind voor de uitdagingen voor de toekomst. Als de marges blijven dalen, zullen meer bedrijven in de problemen komen. Maar dan moeten we het ook hebben over andere uitdagingen: Hoe kunnen we met meer financiële middelen de sector werkbaarder maken? Hoe kunnen we de werknemers op korte termijn laten evolueren naar een deftig loon van €14 per uur? Hoe garanderen we de huishoudhulpen een deftig pensioen? Binnen deze legislatuur willen we daar oplossingen voor vinden, maar niet met het mes op de keel: eerst een sectorakkoord en dan praten over de duurzaamheid van de sector. 

Een volledige indexering van de inruilwaarde, zoals dat in Wallonië gebeurt, zou logischerwijze ook in Vlaanderen moeten kunnen. En het geld dat de overheid bespaart met de vermindering van de fiscale aftrekbaarheid in Vlaanderen (70 miljoen euro) zou gebruikt moeten worden voor de sector. Maar die extra financiering is niet nodig om nu de lonen te verhogen met 1,1%. Wij vinden het jammer dat de werkgevers iedereen op deze manier zand in de ogen strooien. 

Donderdag zullen wij een eerste keer actie voeren met de sector. Wij zullen tijdens die actie aankloppen bij grote ondernemingen die het geld hebben om de lonen te verhogen. Eens de 1,1% loonsverhoging gerealiseerd is, zijn wij bereid om constructief rond de tafel te zitten om de toekomstige uitdagingen van de sector aan te pakken.