Digitale transformatie op de werkvloer

De Europese werkgevers-  en werknemersorganisatie van de sector scheikunde zijn na het 2-jarig project ‘Our Future Workplace - Digital Transformation in the chemical Industry tot enkele gemeenschappelijke aanbevelingen gekomen.

Levenslang leren staat centraal bij het proces van digitalisering. Dit vereist dat ondernemingen voldoende en goede opleidingen moeten aanbieden zodat werknemers optimaal kunnen functioneren op de werkvloer en digitalisering een meerwaarde kan betekenen voor hun werk. In dit kader hebben we als syndicale organisaties in de vorige sectorale onderhandelingen bekomen dat het aantal vormingsdagen naar 4 dagen per jaar werd gebracht.

Op de werkvloer heeft digitalisering nu al en in de toekomst gevolgen voor de werkomgeving, de arbeidsorganisatie, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Daarom is het noodzakelijk dat er een sociaal overleg ontstaat op lokaal, regionaal en nationaal niveau over een reeks materies: flexibele arbeidsroosters, werk-privé balans, werkuren, werknemersparticipatie, veiligheid op de werkvloer, …

De bedrijven zullen met andere woorden het sociaal overleg en de werkwijze - informeren, raadplegen en nadien beslissen - moeten respecteren zodat deze omwenteling een succes kan worden voor zowel werkgevers als werknemers.

Aarzel niet om jouw delegee of plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen bij verdere vragen en schrijf je in op onze nieuwsbrief via deze link om op de hoogte te blijven.