CRH, een groep waarvan het ritme bepaald wordt door overnames, verkopen en interne besparingen

De ontwikkeling van de CRH-groep is sterk bepaald door transnationale financiële transacties. Ze kopen en verkopen voortdurend bedrijven. Tussen 2014 en 2017 heeft CRH ongeveer 30% van haar activiteiten verkocht. Tegelijkertijd verwierf de groep voor bijna 10 miljard euro aan bedrijven en andere activiteiten. 

Zo verwierf de CRH-groep volledige delen van de groepen Lafarge en Holcim, waardoor zij haar cementproductie kon verdubbelen en haar productie van aggregaat en readymix aanzienlijk kon verhogen. 

De CRH-groep maakt dus een groot deel van zijn winst op financiële basis. Maar ook door intern geld te besparen. En de tegen 2021 aangekondigde doelstellingen voorspellen niet veel goeds voor de werkgelegenheid in de groep (vooral in de distributiesector).

Wat is de evolutie van de vakbondsrechten in CRH ?

Op 23 en 24 juli organiseerde de CRH-groep de jaarlijkse bijeenkomst van haar Euroforum. Zoals gewoonlijk deed de groep minder dan het minimum aan informatie en raadpleging van de werknemers op Europees niveau. Als de Europese regelgeving wordt nageleefd, moet de CRH-groep vertegenwoordigers in het Euroforum informeren en raadplegen bij alle verkoop- en overname-transacties waarbij meer dan één land van de Europese perimeter van CRH betrokken is. In plaats daarvan hadden de Europese vakbondsvertegenwoordigers enkel recht op een powerpoint als uitleg. En alleen in het Engels!

Welke vakbondsstrategie binnen CRH ?

Werknemers hebben rechten, ook op Europees niveau. Om CRH te confronteren werd een transnationaal vakbonds-netwerk opgericht. Deze intersyndicale brengt al vertegenwoordigers van 9 Europese landen samen. Erik Stevens is de vertegenwoordiger voor de Algemene Centrale - ABVV. Erik is afgevaardigde in het bedrijf Schelfhout, dat actief is in Henegouwen en Limburg. Samen met Erik en collega's en kameraden uit andere landen willen we een einde maken aan 20 jaar van CRH's inertie.

Download het pamflet