UNI Campagne voor de ratificatie van conventie tegen geweld op het werk

Volgens VN-statistieken hebben wereldwijd 818 miljoen vrouwen te maken gehad met lichamelijk of seksueel geweld thuis, in hun gemeenschap of op het werk. Meer dan één op de drie landen heeft geen wet tegen geweld en pesterijen op het werk en naar schatting 235 miljoen vrouwen worden in dit opzicht niet beschermd. UNI Global Union, de internationale vakbondsfederatie voor de dienstensectoren waar de Algemene Centrale - ABVV deel van uitmaakt, zette een campagne op poten om wereldwijd overheden te overtuigen om een internationale juridische conventie te ratificeren die werknemers moet beschermen tegen elke vorm van geweld of pesten op het werk. 

Een verdrag dat levens kan redden

Op 21 juni 2019 vierden de vakbonden de historische goedkeuring van een internationale Arbeidsorganisatie Conventie 190 inzake geweld en pesten op het werk. Deze innovatieve conventie kan levens veranderen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een internationaal rechtsinstrument werknemers beschermt tegen alle vormen van intimidatie en geweld op het werk. 

Er is nochtans nog veel te doen! Voor een doeltreffende conventie is het noodzakelijk dat de conventie door de lidstaten geratificeerd wordt. De vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen om ervoor te zorgen dat de conventie een integraal onderdeel wordt van de nationale wetgeving. UNI, samen met andere internationale vakbondsfederaties (IndustriALL, IUF, IDWF en PSI) moedigt alle aangesloten vakbonden aan om actie te ondernemen en bij te dragen aan de inspanningen voor een bredere ratificatie. 

Een campagne van 16 dagen

UNI Equal Opportunities (UNI is de wereldwijde federatie van dienstenvakbonden) lanceerde een zestiendaagse campagne waarin de aandacht wordt gevestigd op deze conventie. De Conventie heeft een sterk genderperspectief om vrouwen op het werk wereldwijd te beschermen. 

De zestiendaagse UNI-campagne loopt van 25 november, de Internationale dag voor de verbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de Internationale dag voor de mensenrechten.  Hier vinden jullie het campagnemateriaal: www.breakingthecircle.org. Wij nodigen jullie uit om de campagne te delen om er mee voor te zorgen dat de oproep luid en duidelijk te horen is. 

Je kan de campagne ook volgen op sociale media gedurende de 16 dagen (tot 10 december).