Duizenden arbeiders hebben hun vakantiegeld 2016 niet ontvangen

Zo'n 12.700 werknemers hebben nog steeds niet hun vakantiegeld voor het werkjaar 2016 gekregen. Onder meer de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) is sinds 2017, dus al 2 jaar, op zoek naar hen.

Deze arbeiders zijn hun geld kwijt als dit niet lukt vóór eind dit jaar. Kan het fonds het vakantiegeld niet uitbetalen, dan komt dat vaak doordat ze niet het rekeningnummer of adres van de arbeider kennen. Bijvoorbeeld van arbeiders met tijdelijk contract, of uit sectoren met groot verloop.

Je kan de status van je vakantiegeld raadplegen, en desnoods je rekeningnummer alsnog melden via:

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Bijzondere vakantiefondsen voor bepaalde sectoren