Het klimaat, iets wat ook je vakbond aangaat

Een klimaat- en milieubeleid dat in de eerste plaats ook sociaalrechtvaardig is, daarvoor vond de Algemene Centrale – ABVV het nodig om in 2019 actief deel te nemen aan de klimaatbetogingen. Daar zijn goede redenen voor die tot op vandaag nog een woordje uitleg vergen.

De Algemene Centrale – ABVV was één van de eerste vakbonden om haar leden te ondersteunen bij hun deelname aan dit protest. Soms werd zelfs een delegatie gestuurd met slogans als “Voor sociale verandering, geen klimaatsverandering” en “Verhoog het loon, niet de temperatuur”, of ons personeel betoogde symbolisch mee op de fiets.

De aanwezigheid van de Algemene Centrale – ABVV kon, op zowel nationale als enkele regionale betogingen, op een enthousiast onthaal door de klimaatjongeren rekenen, en aanvankelijk ook op heel wat aandacht. Die aandacht was niet altijd even positief: een vakbond zou immers niets te zoeken hebben op een klimaatmars.

Toch wil de Algemene Centrale - ABVV benadrukken dat een vakbond een actieve rol kan spelen in het debat, en dat op verschillende niveaus. Onze slogans wezen er al op dat het ABVV als middenveldorganisatie actief pleit voor een sociaal rechtvaardige klimaatpolitiek. Ook op het terrein, zoals in de ondernemingsraden, willen we delegees die bezorgd zijn over het milieu ondersteunen.

De syndicale delegatie kan maatregelen voorstellen die niet alleen betrekking hebben op zaken zoals recyclage of het zuinig omspringen met energie. Met het oog op het welzijn van de werknemers, hun familie en hun omgeving kan de vakbond in het CPBW ook een milieubeleid benadrukken dat de gezondheid en de veiligheid van alle betrokkenen vooropstelt.

Surf onder meer naar klimaatkameraad.be of rise.be voor meer informatie.