1 werknemer op 3 loopt het risico om slachtoffer te worden van een zwaar ongeval

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris heeft recent de statistieken van de arbeidsongevallen in de privésector gepubliceerd.

Wat staat in het rapport?

  • Het totaal aantal arbeidsongevallen is gestegen met 2,1% in vergelijking met vorig jaar.
  • In 2018 zijn 134 personen overleden aan het gevolg van een ongeval op het werk of op de weg naar het werk.
  • De werknemers tussen 50 en 59 jaar lopen meer risico dan anderen. In hun geval gaan ongevallen vaker gepaard met een risico op een blijvende invaliditeit.

Door een werknemer langer aan het werk te houden zonder het werk aan te passen aan zijn of haar capaciteiten en behoeften, is de kans groter dat hij of zij het slachtoffer wordt van een ernstig ongeval.

En in de Scheikunde?

In 2018 waren er 2502 arbeidsongevallen in sector scheikunde, waaronder 3 dodelijke ongevallen en 218 ongevallen met een blijvende handicap.

Gezien de risico's die werknemers boven de 50 jaar lopen, is de ontwikkeling van de leeftijdspiramide van de sector een punt van zorg. Terwijl deze groep werknemers in 2008 19,75% van de beroepsbevolking vertegenwoordigde, vertegenwoordigden zij in 2018 al 32,37% van de beroepsbevolking (gegevens van de RSZ).

1 werknemer op 3 in de scheikunde is met andere woorden 50+ en heeft dus een hoger risico om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit.

Oplossing? Men moet het werk van de werknemer aanpassen en niet omgekeerd.

Enerzijds moeten meer ervaren werknemers specifieke aandacht krijgen binnen bedrijven: het is niet aangewezen om een oogje dicht te knijpen voor de resultaten van de arbeidsongevallen en de evolutie van de leeftijdspiramide.

Anderzijds gaat preventie en bescherming op het werk alle werknemers gedurende hun hele loopbaan aan: voorkomen is beter dan genezen.

Om de scheikundebedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, kunnen de vakbonden en werkgevers in de sector rekenen op het Demografiefonds. Dit fonds adviseert en ondersteunt bedrijven die investeren in betere werkomstandigheden. Enkele voorbeelden: arbeidstijdverkorting, een betere indeling van ploegen- en nachtarbeid, ergonomische aanpassingen, het in dienst nemen van extra werknemers, peterschap, … Sinds 2016 hebben werknemersvertegenwoordigers en de scheikundebedrijven samen veel concrete maatregelen ontwikkeld om de demografische uitdaging aan te gaan.

Voor meer info, raadpleeg ons dossier Demografiefonds of de site van het demografiefonds.