Focus op de Seveso-richtlijn

Op 26 september 2019 brak er brand uit in de fabriek Lubrizol in Rouen. Deze onderneming heeft de Seveso-status van “hogedrempelinrichting”. Dit betekent dat ze deel uitmaakt van de gevaarlijkste en meest vervuilende bedrijven van de EU. Ondanks de positieve resultaten betreffende de eerste maatregelen (lucht, water, ...), zorgt de verschijning van de lijst met producten aangetroffen in de brand voor vertwijfeling.

Elk bedrijf dat als SEVESO geclassificeerd is op Europees niveau moet beantwoorden aan een resem van verplichtingen oplegt, zoals het opmaken van een verslag waarin potentiële ongevallen worden geïdentificeerd en samen met de autoriteiten interventieplannen worden ontwikkeld. De “Seveso-richtlijn" heeft tot doel de schade voor het milieu en de bevolking te beperken wanneer er zich een industriële ramp voordoet waarbij gevaarlijke chemische producten betrokken zijn. 

Deze ramp biedt een mooie opportuniteit om eens grondig over de richtlijn te gaan, en wat ze betekent voor de syndicaal afgevaardigden voor het dossier Focus op de Seveso-richtlijn.