De werkgevers werken precariteit onder huishoudhulpen in de hand

De onderhandelingen binnen de sector van de dienstencheques zijn op het moment van schrijven nog steeds op sterven na dood. De grote commerciële spelers binnen werkgeversfederatie FEDERGON volharden in hun weigering om de legitieme eis van de huishoudhulpen, een loonsverhoging van 1,1% bruto, toe te kennen. Zelfs de aanstelling van een sociaal bemiddelaar wist geen soelaas te brengen in het dossier. De huishoudhulpen bleven ondertussen niet bij de pakken zitten, en breiden een vervolg aan de actie van eind 2019.

Voorrang aan dividenden

« Een loonsopslag van 1,1%, nochtans toegestaan door de federale overheid, blijkt ondenkbaar te zijn voor de werkgevers bij FEDERGON. Toch zien zij geen graten in het uitdelen van dividenden of het financieren van andere commerciële activiteiten, nochtans met publieke middelen. Ze verkiezen blijkbaar om de werknemers in de precariteit te houden”, zo verduidelijkt Issam Benali, federaal secretaris voor ABVV Dienstencheques.

Neem bijvoorbeeld het echtpaar Mellemans, eigenaars van Het Poetsbureau, een van de grotere groepen binnen de sector. Zij hebben zichzelf een mooi eindejaarscadeau ter waarde van 6,8 miljoen euro aan dividenden gegund. Een schandaal als men voor ogen houdt dat een doorsnee salaris in de sector 11,50 euro per uur bedraagt.

Werkneemsters meer dan ooit tot actie bereid

De huishoudhulpen stonden ondertussen niet stil. Opnieuw bliezen ze verzamelen te Brussel, ditmaal op 13 januari 2020. Ze waren met zo’n 600 om de straten van de hoofdstad op te gaan om hun stem te laten horen voor de deuren van het bedrijf Daoust, een andere grote speler in de sector.

“We hebben de directie van Daoust opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen binnen FEDERGON opdat een loonsverhoging van enige omvang opnieuw op de onderhandelingstafel zou komen te liggen. Ze hebben naar ons geluisterd, zeggen ze, en wij zullen in de toekomst hen daarop wijzen”, zegt Issam Benali na afloop van de ontmoeting met Daoust.

Na afloop van de mobilisatie die dag was het duidelijk dat de huishoudhulpen vastberaden blijven. Een hele prestatie voor werkneemsters die in isolement werken. Alleen al omdat zij zo massaal in de schijnwerpers wisten te treden, verdienen zij meer respect. Ze mogen met andere woorden niet langer genegeerd worden, en ze zullen hun acties verder zetten tot ze hun legitieme eis ingewilligd zien: een deftig loon.