Solidariteit tussen arbeiders en bedienden redt jobs

Een stakingsactie bij het scheikundig bedrijf Sumitomo te Genk wist 11 collectieve ontslagen ongedaan te maken. De solidariteitsactie onder arbeiders en bedienen deed de directie inzien dat ze een grondige fout had begaan.

Het kwam voor vakbonden en werknemers als donderslag bij heldere hemel: 11 werknemers werden op maandag 6 januari zonder enig overleg collectief ontslagen om economische redenen bij Sumitomo Bakelite Europe, een bedrijf dat in Genk fenolharsen en polyester produceert. De directie wou zo besparen in opdracht van de Japanse eigenaars van het bedrijf, maar dat was buiten de werknemers en de vakbonden gerekend.

Maandag en dinsdag gingen zowel arbeiders als bedienden van het bedrijf in staking om tegen deze drastische beslissing te protesteren. Want dat ze zonder overleg tot stand kwam, dat het in strijd was met de cao 2019-2020, waarvan de inkt nog niet eens helemaal droog was, en dat bovendien drie delegees het slachtoffer waren van de ontslagen, was compleet onaanvaardbaar.

Directie veegt de voeten aan de cao

We schrijven 2 december 2019 als directie en vakbonden een cao afsluiten, die onder meer werkzekerheid biedt voor de ongeveer 140 werknemers in het bedrijf. “De directie zal alles in het werk stellen om, tijdens de duur van deze cao, afdankingen wegens economische redenen te vermijden”, zo stelde men. “Bij moeilijkheden zal er eerst overgegaan worden tot overleg met de sociale partners (bv. het voorstellen en uitwerken van diverse arbeidsherverdelende maatregelen, SWT-stelsels, tijdskredietsystemen en ook het instellen van gedeeltelijke werkloosheid). Zo dit niet volstaat, zal er over een sociaal plan worden overlegd.”

De leiding in Japan had dit niet zo begrepen en drong op besparingen aan. Vakbonden en werknemers wezen de lokale directie op haar beloftes en wilden vermijden dat de cao anders een vodje papier zou worden. De staking wist de directie te overtuigen van het tegendeel en het kwam tot onderhandelingen.

Solidariteit brengt directie op andere gedachten

De solidariteit onder werknemers was doorslaggevend om, ondanks intimidatiepogingen, toch de afdankingen van tafel te vegen. De werknemers gingen dinsdagnamiddag weer aan het werk, inclusief de ontslagen werknemers. Vakbonden en werkgevers gingen daarop rond de tafel zitten om een sociaal plan te bespreken.