Nieuwe brochure: nacht- en ploegenarbeid

Hoe zit het met de nacht- en ploegenarbeid in België en in Europa? Wordt er veel ploegenarbeid verricht in België of niet? Wat is de evolutie? Hoe komt dit?

Werkbaar werk is voor onze centrale een absolute prioriteit. Daarom werd onder impuls van ABVV-scheikunde via een sectorale cao het demografiefonds opgericht. Bedrijven betalen vanaf 2016 jaarlijks 0,15% op de bruto loonmassa. Per jaar gaat er via deze bijdragen zo’n 11 miljoen euro naar dit fonds. In elk scheikundig bedrijf — groot of klein — kunnen de werkgevers en de werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Het fonds betaalt de kosten hiervan die gemaakt worden voor arbeiders, bedienden en kaderleden.

We bieden je graag deze brochure nacht- en ploegenarbeid aan. De brochure staat stil bij de evolutie van de nacht- en ploegenarbeid in België en Europa. We kijken ook naar onze chemiesector en hoe werkbaar die is. Deze brochure staat verder stil bij de fiscale cadeaus die gegeven worden aan deze atypische arbeidsvormen. Tot slot gaan we op zoek naar syndicale instrumenten om de nacht- en ploegenarbeid in de bedrijven verder te humaniseren.

Heel wat maatregelen in deze brochure zijn financierbaar door het demografiefonds. Voor vragen hierover of over het demografiefonds in het algemeen, kan je contact opnemen met dany.vancauwenbergh@accg.be

Graag verwijzen we naar: