Houtsector: arbeidsongevallen en beroepsziektes

Iedereen kan er het slachtoffer worden van een ongeval of een aandoening, ook de ernst van de ongelukken is bovengemiddeld hoog. Toch kennen de houtsectoren een relatief laag aantal meldingen van arbeidsongevallen en beroepsziektes. Dringt een sensibiliseringscampagne zich op?

Uit diverse statistische gegevens verzameld door Woodwize, kenniscentrum voor de houtindustrie, komt naar voren dat de houtsectoren bovengemiddeld scoren in het aantal arbeidsongevallen, al dan niet met blijvende letsels of arbeidsongeschiktheid.

De ongelukken kunnen ernstig zijn. Door de aard van het werk zijn, naast klassieke rugletsels of kneuzingen, ook snijwonden, complexe vleeswonden en zelfs amputaties mogelijk. Aandoeningen zoals longproblemen, sinuskanker, gehoorschade, enzovoort zijn eveneens reële risico’s.

Toch volgen de houtsectoren een verontrustende tendens op de arbeidsmarkt, zo benadrukt Hanne Sanders van de studiedienst van de Algemene Centrale – ABVV: namelijk een onderrapportering van het aantal ongevallen en een relatief laag aantal erkenningen van beroepsziektes. 

Hoewel in de loop van de voorbije tien jaar een daling van het aantal arbeidsongevallen heeft plaatsgevonden, merken we sinds 2016, net zoals in veel andere sectoren, toch een geleidelijke stijging op. In 2018 waren er zelfs nog twee dodelijke ongevallen. Een reden te meer om het risico en de nood aan meldingen onder de aandacht te blijven brengen.

Meer informatie

Een arbeids(weg)ongeval melden: