Kaderleden in de petroleumsector worden meer gerespecteerd dan in de scheikunde

In de sector scheikunde worden de rechten van de kaderleden met de voeten getreden. Verschillende bedrijven erkennen kaderleden niet als volwaardige werknemers: de aanstelling van kaderleden als syndicaal afgevaardigde wordt niet aanvaard door de werkgevers, sector- en bedrijfscao’s mogen voor de werkgevers geen betrekking hebben op de kaderleden, … . Als ABVV Scheikunde gaan we verder met deze problematiek tot kaderleden volwaardig deel uitmaken van het sociaal overleg.

De petroleumsector toont in welke richting het moet gaan. Kaderleden kunnen in deze sector aangesteld worden als syndicaal afgevaardigde waardoor ook zij vertegenwoordigd en ondersteund worden. In het sociaal overleg wordt er ook aangedrongen om op ondernemingsniveau bijzondere aandacht te besteden aan het bewaken van een minimale afstand tussen het loon van een kaderlid en de hoogste onderliggende baremieke schaal die van toepassing is op de bedienden. Het loon moet met andere woorden altijd hoger liggen dan de hoogste baremieke schaal van een bediende. Ook wordt er aanbevolen aan de directies om de minimale koopkrachtverhogingen in de 2-jaarlijkse sectorakkoorden toe te kennen aan de kaderleden.

De werkgevers van de scheikunde zullen zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en moeten aantonen dat het sociaal overleg ook voor hen prioritair is. Wat in de petroleum kan, moet toch ook kunnen in de scheikunde?