Huishoudhulpen van het ABVV keuren met nipte meerderheid ontwerpakkoord goed

De huishoudhulpen uit de dienstenchequesector hebben zich vandaag, na maanden van mobilisaties en acties, uitgesproken over het zwaarbevochten ontwerpakkoord. De delegees die in de vakbondsraad bijeen waren gekomen, hebben het akkoord – met een zekere bitterheid, maar ook met een gevoel van voldoening na deze dappere strijd – aanvaard. 

Het was een historische strijd voor de dienstenchequesector. Voor het eerst gingen de huishoudhulpen de straat op, streden ze en kregen ze meer dan wat de werkgevers wilden geven. Dankzij hun acties zorgden ze ervoor dat het werkgeversvoorstel in de vorm van een eenmalige netto-bonus omgezet werd in brutosalaris. Inderdaad, ze kregen de 1,1% loonsverhoging niet, maar ze vochten als nooit tevoren, ze weigerden de aalmoezen die de werkgevers hen voorschotelden en kozen voor een verbetering van hun brutoloon. Er is geen twijfel: de houding van de ondernemingen en het verzet van de huishoudhulpen zal sporen nalaten op het sociaal overleg. 

Dankzij de acties van de huishoudhulpen werd ook het precaire karakter van de job duidelijk voor het brede publiek. Vandaag de dag kan niemand zeggen van niets te weten. Niet te weten onder welke arbeids- en loonvoorwaarden de huishoudhulpen werken, of dat de grote ondernemingen overheidsgeld gebruiken om meer winst te maken ten koste van werkneemsters. 

Wordt vervolgd…

Nu wachten we op de regeringen van de drie gewesten en de federale regering, opdat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen en ervoor zorgen dat het overheidsgeld in de toekomst gebruikt wordt voor de werkneemsters en niet voor de aandeelhouders. 

Een ding is zeker: de huishoudhulpen blijven waakzaam. Ze zijn bereid om deze strijd voor een waardig loon en fatsoenlijke job opnieuw te hervatten in de nabije toekomst.