Het Coronavirus: Wat te doen, wat te denken, wat zijn mijn rechten?

In december 2019 brak in bepaalde delen van China een epidemie van het coronavirus (COVID-19) uit. Sindsdien is de ziekte in het grootste deel van de wereld aanwezig. Ook in België hebben mensen positief getest op het coronavirus. De FOD Volksgezondheid volgt de toestand sinds aanvang 2020 van nabij op.

Momenteel is er veel onzekerheid: onzekerheid over de ernst van de ziekte, onzekerheid over de snelheid van verspreiding van het virus en over de omvang van de epidemie.

Concreet heeft het coronavirus heel wat werkgevers ertoe aangezet om hun personeel instructies te geven om eventuele besmettingen te voorkomen. Bepaalde bedrijven gaan erg ver in hun voorzorgsmaatregelen, wat soms vragen oproept over de wettelijkheid hiervan of gewoonweg qua overleg.

Ten eerste blijft het arbeidsrecht van toepassing. De geldende wetgeving moet worden toegepast door de werkgevers, onder meer alle algemene bepalingen voorzien in de wet van 3 juli 1978. In de praktijk verandert er dus niets aan je rechten en plichten. Dit geldt ook voor die van je werkgever.

Ten tweede is het CPBW het overlegorgaan dat als opdracht heeft middelen voor te stellen en bij te dragen aan al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen. Als je werkgever preventiemaatregelen wilt nemen omtrent het coronavirus, moet hij deze vooraf voorleggen aan het CPBW.

Wil je meer weten? Neem dan deze brochure even door.