Ook uitzendkrachten hebben recht op tijdelijke werkloosheid! 

Door de Coronacrisis zijn momenteel honderdduizenden werknemers tijdelijk werkloos. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering ten belope van 70% van het (begrensd) brutoloon. Daarbovenop ook nog enkele andere financiële voordelen, zoals een supplement van 5,63 euro per dag en een tegemoetkoming in de water- gas- en elektriciteitsfactuur. 

Veel uitzendkrachten dreigden echter uit de boot te vallen en volledig werkloos te worden. Dit impliceert niet alleen een lagere werkloosheidsuitkering (65% van het loon gedurende de eerste drie maanden, 60% vanaf de vierde maand), maar ook het mislopen van de diverse voordelen die ondertussen voor de tijdelijke werklozen zijn overeengekomen.  

Mede op aandringen van het ABVV is er nu ook voor uitzendkrachten een oplossing uit de bus gekomen. Uitzendkrachten – wiens contract afloopt en niet zou worden verlengd – kunnen nu ook aanspraak maken op het statuut van tijdelijk werkloze (en op alle voordelen die daarbij horen). Het is daarbij wel essentieel dat uitzendkantoren de contracten met hun uitzendkrachten verlengen. Over het retroactief verlengen van uitzendcontracten is momenteel nog discussie. We houden jullie op de hoogte!

We raden alle uitzendkrachten aan om snel contact op te nemen met hun uitzendkantoor en om hun uitkering aan te vragen op www.tijdelijkwerkloos.be

Alles weten over tijdelijke werkloosheid in tijden van Corona? Ga naar Recht van de Uitzendkrachten.