Niet elke activiteit in de chemie is essentieel!

Onder recente druk van het VBO en de werkgeversfederatie van de chemie (essenscia) binnen de Groep van Tien, wordt de volledige sector nog steeds als cruciale sector beschouwd. De werkgevers profiteren van deze maatregel om de afspraken rond social distancing niet te moeten toepassen. Een onverantwoorde houding en zonder enige aandacht voor de werknemers en hun gezondheid.

“De piek in het aantal besmettingen ligt jammer genoeg nog voor ons. Het is dan ook van levensbelang dat we de veiligheidsmaatregelen blijven respecteren om besmettingen zo veel als mogelijk te vermijden”, opent federaal secretaris van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), Koen De Kinder.

“Dat een deel van de sector nodig is voor cruciale productie, is evident. Denk bv. maar aan de activiteiten in het kader van de voedselketen, de afvalverwerking, de persoonlijke hygiëneproducten en de farmaceutische industrie. Dit is echter lang niet het geval voor alle activiteiten in de sector”, gaat Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van ABVV Scheikunde, verder.

In de cruciale productie moet met de hoogste veiligheidsnormen en bescherming gewerkt kunnen worden. Dit geldt trouwens voor werknemers uit alle sectoren.

De volledige sector als cruciaal beschouwen, is absurd. Niet alleen voor de gezondheid van de werknemers of om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om verspilling van essentiële beschermingsmiddelen in de gezondheidszorg, waar het hen ook ernstig aan ontbreekt, te voorkomen. Is het dan zo noodzakelijk om parfums, plastic stoelen, brooddozen, enz., te blijven produceren?

Ondanks hun talrijke oproepen en voorstellen, blijft essenscia doof voor de zorgen van de vakbonden en blijft het de gezondheid van de werknemers en de bevolking in gevaar brengen. Moet er, net als in Italië, eerst een dramatische escalatie van de situatie plaatsvinden vooraleer essenscia instemt met de voortzetting van een constructieve sociale dialoog over de kwestie van de niet-essentiële ondernemingen in de sector?

Daarom sturen de vertegenwoordigers van de werknemers in de scheikunde een open brief naar de Eerste Minister. De bevindingen en voorstellen van de vrouwen en mannen op het veld staan tot haar beschikking met als doel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.