De gezondheid en de veiligheid van de werknemers is onze topprioriteit

ABVV Bouw keurt protocol goed om veilig en gezond te werken in de sector en maakt een einde aan het politieke spel van de andere vakbonden. 

In tijden van corona, waarbij de gezondheid van werknemers in gevaar verkeert, kiezen wij voor oplossingen én afspraken, en dus niet om politieke spelletjes te spelen op de kap van de gezondheid van onze bouwvakkers.

Na wekenlange discussie heeft ABVV Bouw gekozen voor een akkoord, met duidelijke afspraken rond veilig en gezond werken in de sector. We merken dat steeds meer bedrijven hun activiteiten heropstarten en dat andere nooit gestopt zijn met werken, vandaar de noodzaak van een sectorale overeenkomst.

De basislijn van het akkoord is respect voor de regels van social distancing van 1,5 meter!

Er zijn afspraken gemaakt rond:

 • Het vervoer van en naar de werf: een risicoanalyse dient te worden gemaakt door de werkgever, met respect voor de regels van afstand houden. Installatie afscheidingswand in plexiglas is een mogelijkheid, gebruik mondmaskers een minimum. Voorbeelden van risicoanalyses  zullen door Constructiv opgemaakt worden.
 • Overleg via de overlegorganen in de grote bedrijven en in kleine bedrijven, risicoanalyses per werkpost, preventiefiches, enz.
 • Het werken in gebouwen met bewoners: preventiefiche gebruiken, bewoner niet aanwezig waar wordt gewerkt, kit ter beschikking met masker/gel,…
 • Het werken in gebouwen met zieke personen:
  • alle uitvoerders: enkel werken op vrijwillige basis, dragen FPP2-masker of meer.
  • alle bewoners/gebruikers: dragen masker, geen enkele interactie met de uitvoerders.
 • Meerdere aannemers actief op de werf?
  De hoofdaannemer stelt een corona-verantwoordelijke aan die alle nodige afspraken vastlegt!
 • Gedetacheerden: alle afspraken van de Nationale Veiligheidsraad respecteren, werkgeversattest noodzakelijk, communicatie via Constructiv in eigen taal, enz.
  Alle afspraken die hierboven vermeld worden gelden ook voor gedetacheerden.

De kritiek van de andere vakbonden begrijpen wij niet goed!

 • Plexiglas kan gebruikt worden tijdens het transport, maar voor het moment wordt dit nog niet aanvaard door alle technische keuringen. Bovendien bestaat er geen zekerheid dat de verzekeringsmaatschappijen de aangepaste wagens zullen verzekeren.
 • Om de gezondheid van de werknemer en van zijn collega’s te verzekeren is het respect van de regels zowel door de werkgever als de werknemer belangrijk. De werkgevers moeten de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, maar ook de werknemers moeten deze gebruiken. In de exitstrategie van de Veiligheidsraad worden mondmaskers bijvoorbeeld verplicht op het openbaar vervoer. Ze moeten dus ook in de bouw gedragen worden, wél enkel indien het onmogelijk is om 1,5 m afstand te respecteren en nadat een risicoanalyse uitgevoerd wordt op basis van het model van Constructiv.

Bovendien geeft het akkoord een belangrijke plaats aan het sociaal overleg binnen de bedrijven, die -samen met het preventie-instituut Constructiv- de gepaste oplossingen kan bieden.  

Voorbeelden van opdrachten voor Constructiv zijn:

 • De opmaak van preventiefiches, modellen van risicoanalyses per werkpost ter beschikking stellen voor kleine bedrijven en ondersteuning bieden aan wie het vraagt, communicatie voor de werknemers en de gedetacheerden.
 • De opstart van een meldpunt voor de werknemers waar ze situaties kunnen aftoetsen en info kunnen inwinnen.

De situatie wordt momenteel geblokkeerd door sommige organisaties die het protocol niet ondertekend hebben.

 

Download onze applicatie ’App Bouw’ en volg onze Facebookpagina ABVV Bouw. 

We informeren je vanaf vandaag elke dag over een onderdeel van dit akkoord.

ABVV Bouw: 1 veilig front!

Download het pamflet