Telewerk? Ja, maar niet onder gelijk welke omstandigheden

De gezondheidscrisis heeft de gewoonten van de werknemers veranderd. Telewerken is voor 50% van de Belgische werknemers de norm geworden. Hoewel het systeem zijn voordelen heeft, kan het ook negatieve effecten hebben. Daarom is een kader nodig waarin de modaliteiten duidelijk worden omschreven.

Als gevolg van de coronacrisis is het telewerk de afgelopen maanden de norm geworden voor 40% van de Europese werknemers, dit blijkt uit een studie van Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Ook in België werd telewerk voor meer dan 50% van de werknemers de norm.

Deze plotse andere manier van werken heeft voordelen maar het Europees vakverbond (EVV), vestigt ook de aandacht op de negatieve effecten. Welke? We werken meer uren, we blijven geconnecteerd in onze vrije tijd, we gaan slapen met het werk in ons hoofd, ... Waarom? In ruil voor telewerk verwachten leidinggevenden vaak een permanente beschikbaarheid. Onder deze omstandigheden wordt deconnecteren onmogelijk en staat het welzijn van de telewerkers onder druk.

Er is dringend een kader rond telewerk nodig waarin duidelijke afspraken worden gemaakt 
over het welzijn en het privéleven van de werknemers.

Uit onze recente enquête in de scheikunde over de sociale gevolgen van de crisis blijkt dat 1 op 2 werknemers die telewerkt moeite heeft om de grens te bewaken tussen werk en privé. 

Om burn-outs en andere fysieke en mentale klachten te vermijden, is dringend een kader rond telewerk nodig waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over het welzijn en het privéleven van de werknemers. Concreet valt telewerk niet te rijmen met overwerk en minder welzijn.

Meer gedetailleerde info op volgende websites: 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/lockdown-shows-urgent-need-workers-have-right-disconnect

https://www.eurofound.europa.eu/nl/data/covid-19/working-teleworking

https://www.eurofound.europa.eu/nl/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work