Het energiefonds van de petroleumsector ondersteunt projecten in Latijns Amerika en West- en Zuidelijk Afrika

In België vinden we het op vandaag vanzelfsprekend dat we op ieder moment van de dag elektriciteit hebben en heeft een deel van de bevolking ook de financiële armslag om in duurzame energie te voorzien via bijvoorbeeld de aankoop van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken.

In veel delen van onze geglobaliseerde wereld hebben mensen echter amper toegang tot elektriciteit, laat staan dat dit zou gebeuren op een duurzame manier. Nochtans is elektriciteit belangrijk voor alle facetten van het dagelijks leven: voedselvoorziening, drinkbaar water, verbetering van de arbeidsomstandigheden, onderwijs,…

Daarom ondersteunt het energiefonds van de petroleumsector projecten, beheerd door het FOS, in verschillende regio’s van Latijns-Amerika en West- en Zuidelijk Afrika. Telkens gaat het om werknemers in precaire arbeidsomstandigheden. Deze projecten gaan zowel over technische opleidingen voor de burgers ter plaatse om te leren werken met nieuwe innovaties om duurzame energie op te wekken als over het voorzien van broodnodige installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, batterijen om energie in op te slaan, zonnedrogers,… Ook sensibilisering door middel van vormingen over de klimaatproblematiek en het belang van duurzame energie wordt opgenomen in deze projecten.

Over welke projecten gaat het onder andere?
  • Via opleiding het bevorderen van het gebruik van zonne-energie om te koken, voor het verwerken en bewaren van groeten en fruit, voor het verwerpen van water en productie van drinkbaar water.
  • Instructie en bouw van efficiënte kookvuren.
  • Bouw van een systeem om water op te pompen op basis van zonne-energie.
  • Aankoop en installatie van zonnedrogers voor het drogen van fruit, groenten en granen.
  • Investeringen in installaties van zonnepanelen op gezondheidscentra.
  • Training en sensibilisering over het belang van duurzame energie.

Zulke projecten maken een groot verschil voor de plaatselijke bevolking in de dorpen zodat men de kans krijgt om zich economisch volop te ontwikkelen, maar de budgetten vanuit het energiefonds blijven bijzonder bescheiden. Een rijke sector als de petroleum zou veel meer kunnen doen, maar hiervan zijn de werkgevers (nog) niet overtuigd.

Via deze link vind je onze brochure over het project in Mozambique.