Oostenrijk: de werknemers van de chemische industrie bundelen hun krachten voor een rechtvaardig akkoord

De werknemers van de chemische industrie voeren collectieve acties in de fabrieken in heel Oostenrijk na de mislukking van de derde ronde van sectorale onderhandelingen. Ze weigeren het voorstel van de werkgevers dat de reële lonen van 45 000 mensen zou verminderen.

PRO-GE, aangesloten bij IndustriALL Global Union, voert de onderhandelingen in samenwerking met een andere Oostenrijkse vakbond, GPA-djp. De twee vakbonden hebben hun krachten gebundeld om het onredelijke standpunt van de werkgevers van de chemische industrie te bestrijden.

De verantwoordelijken van de onderhandelingsploegen van PRO-GE en GPA-djp, respectievelijk Alfred Artmäuer en Günther Gallistl, hebben samen verklaard dat:

« terwijl het coronavirus ons verplicht om afstand te houden van elkaar, worden de werknemers van de chemische industrie dichterbij elkaar gebracht. »

De werkgevers van de chemische sector vragen aan 45 000 werknemers om een vermindering van hun reële lonen en van hun sociale voordelen te aanvaarden door in te stemmen met een verhoging van hun nominale loon met 1,45%, namelijk een loonsverhoging die lager is dan de stijging van de inflatie.

Volgens de syndicale onderhandelaars betalen de werknemers al op twee verschillende manieren het beheer van de huidige economische crisis veroorzaakt door de pandemie. Enerzijds omdat deeltijdse arbeid ruim wordt gebruikt om de economische vertraging aan te pakken. Anderzijds omdat hun belastingen dat uitzonderlijke systeem opgesteld door de regering uitgebreid financiert alsook de overheidsmaatregelen ter bevordering van de economie. De werknemers willen geen loonvermindering als derde middel om de gevolgen van de pandemie te betalen.  

Er wordt aan de werknemers van de chemische industrie gevraagd om hun lonen te verminderen terwijl de aandeelhouders hun dividenden blijven ontvangen. Bovendien hebben de syndicale onderhandelaars de werkgevers opnieuw herinnerd aan de uitzonderlijke goede prestaties van de sector in 2019.

Op 4 juni hebben de vakbonden werknemersbijeenkomsten georganiseerd in Wenen en in Linz om hen een vorming inzake staking te geven. Tijdens die vergaderingen werden de volgende maatregelen bepaald die zullen genomen moeten worden als de werkgevers hun aanbod niet aanzienlijk zouden verbeteren.

Op 19 mei hebben de Oostenrijkse sociale partners van de elektronische industrie een sectoraal akkoord gesloten die voor elke werknemer de storting van « speciale premies gelinkt aan het coronavirus » voorziet die vrijgesteld zijn van belasting alsook een loonsverhoging van 1,6%. Die industrie stelt meer dan 50 000 werknemers te werk, die ook door de PRO-GE en GPA-djp vertegenwoordigd worden.

De bestuurder verantwoordelijk voor de sector van de scheikunde bij IndustriALL Global Union, Tom Grinter, heeft zijn solidariteit met de Oostenrijkse werknemers betuigd:

« het is geweldig om de energie te zien van onze syndicale collega’s die buiten hun fabrieken samenkomen door gans Oostenrijk, en weigeren opgelicht te worden. We zullen jullie steunen tot jullie een rechtvaardig akkoord kunnen sluiten! »

Bron: IndustriALL global union