De sectorale regeling tijdelijke werkloosheid in de scheikunde verlengd tot 31 augustus!

In ons artikel van 16 april meldden we dat er dankzij de vakbonden na onderhandelingen met de werkgeversfederatie verschillende discriminaties geschrapt werden in verband met het toekennen van de aanvullende sectorale vergoeding van € 11 per dag als je tijdelijk werkloos zou worden. Deze verbeteringen gingen in vanaf 13 maart 2020 en liepen af op 30 juni. Na nieuwe onderhandelingen werden deze afspraken verlengd tot 31 augustus 2020.

Over welke afspraken gaat het?

  • € 11 per dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen EN overmacht voor arbeiders EN gebaremiseerde bedienden.
  • Alle dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
  • De anciënniteitsvoorwaarde van 6 maanden, om de sectorale aanvullende vergoeding van €11 te ontvangen, werd geschrapt.
  • Maximum aantal betalingsdagen geschrapt (voorheen was er een betaling voor maximum 60 dagen).

Opgelet: dit zijn de bedragen en minimumregels voor de sector. Misschien zijn er binnen je bedrijf betere voorwaarden afgesproken. Aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen.