Neen aan het annexatieplan van de Israëlische regering

Het plan van de Israëlische regering om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren is onaanvaardbaar. Het brengt een zware slag toe aan de rechten van de Palestijnen en brengt de vooruitzichten op een tweestatenoplossing in gevaar. De Algemene Centrale – ABVV en ETUN roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk te reageren.

Dit plan van Israël is gebaseerd op de zogenaamde 'Deal of the Century' van de Amerikaanse president Trump. Het zal  leiden tot annexatie van grote  stukken Palestijns land waaronder de Jordaanvallei en de illegale nederzettingen.  Deze gebieden eenzijdig tot een deel van Israël uitroepen, is opnieuw een zware schending van VN-resoluties en het internationaal recht.

De Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever leeft nu al meer dan een halve eeuw lang onder een wreed systeem van militaire bezetting. Dat ondermijnt hun rechten, zoals vrijheid van verkeer, waardig  werk en toegang tot  gezondheid, onderwijs, water en andere openbare diensten.

Onrecht

Het Palestijnse maatschappelijk middenveld roept de internationale gemeenschap op om "doeltreffende maatregelen"  te nemen om annexatie te voorkomen. Ook de vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen door campagnes te voeren tegen de medeplichtigheid van bedrijven, van hun regeringen en van de EU,  én door hun leden te overtuigen van dit onrecht.

De Algemene Centrale-ABVV en het Europees Syndicaal Netwerk voor Rechtvaardigheid in Palestina (ETUN), dat zich inzet voor de mensenrechten en vakbondsrechten, dringen er bij de Europese Unie en de nationale regeringen op aan om:

  • Het  associatieakkoord  tussen de EU en Israël op te schorten totdat de Israëlische regering zich houdt aan de mensenrechtenclausules en haar annexatieplan intrekt.
  • De wapenhandel met Israël op te schorten.
  • Alle economische relaties met de illegale nederzettingen stop te zetten en de invoer van producten uit deze nederzettingen te stoppen.

In België stemde het parlement alvast een resolutie tegen de annexatie. Meer info op www.11.be.