PGFTU in tijden van Corona: Focus op checkpoints en steengroeven

Sinds op 3 maart op de Westelijke Jordaanoever de noodtoestand werd uitgeroepen om Covid 19 in te dijken, doet onze partner PGFTU er alles aan om de werknemers te verdedigen. De vakbond heeft snel een delegatie opgeleid om de situatie op de voet te volgen.  

De PGFTU deblokkeerde fondsen om beschermingsmateriaal zoals maskers en ontsmettingsmiddelen ter beschikking te stellen, en heeft samen met de privésector een solidariteitskas opgericht. Aan de meest getroffen families werden basisproducten bezorgd. De vakbond riep de privésector ook op om een deel van de lonen van maart en april uit te betalen, maar de reacties daarop waren heel verdeeld naargelang de sector.

Al snel werden heel wat besmettingen geconstateerd bij de Palestijnen die in Israël werken, vooral in sectoren als horeca, beenhouwers, slachthuizen, en in mindere mate in de bouw en landbouw. De werknemers in de Westelijke Jordaanoever werden minder getroffen door de ziekte, maar vooral door de economische gevolgen van de lockdown.

Acties aan de checkpoints

De vakbond besliste om de focus te leggen op de checkpoints waarlangs de werknemers terugkeren van Israël naar de Westelijke Jordaanoever. Daar werden de werknemers getest, werd hun temperatuur gemeten, en werden sensibiliseringscampagnes opgezet rond het verspreiden van het virus. De toestand van werknemers die besmet bleken werd nadien nauw opgevolgd. Ook sensibilisering speelde een belangrijke rol. Door de hoge besmettingscijfers in Israël bij het begin van de pandemie, werden werknemers die in Israël werkten immers met wantrouwen bekeken.

Samen met de Israëlische autoriteiten werd een coördinatie opgericht om werknemers in Israël onderdak te bieden om zo teveel verplaatsingen te vermijden. Enkele dagen later bleek echter dat er uiteindelijk geen enkel initiatief genomen was en dat er veel besmettingen waren. Daardoor moesten  opnieuw veel controles uitgevoerd worden en moesten veel werknemers 14 dagen in quarantaine blijven, een procedure die heel zwaar is voor families die afhankelijk zijn van dit ene inkomen.

Steengroeven terug aan het werk

De steengroeven werden op een bepaald moment volledig gesloten door de Palestijnse autoriteit. De verliezen waren enorm, want de sector leeft van de productie van dag tot dag. Veel families bleven achter zonder bestaansmiddel. De heropstart was dus essentieel. De vakbond heeft duidelijk gemaakt dat dit zonder compensatie niet kon blijven duren. Uiteindelijk heeft de overheid toegegeven om te herstarten mits de nodige bescherming zoals sociale distancing.

Solidariteit

Ondanks de moeilijke situatie hebben de vakbondsleden blijk gegeven van solidariteit, en dat met zeer beperkte voorzorgsmaatregelen  bij gebrek aan middelen. Ze hebben de werknemers gesteund voor wie die een beproeving was bovenop de vele die het gevolg zijn van de bezetting.