Een goede verloning in de scheikunde? Niet altijd het geval.

Het Jobat Salarisrapport 2020 schrijft dat werknemers uit de scheikunde gemiddeld € 4264/bruto per maand verdienen. Zonder ervaring zou je al kunnen rekenen op een loon van € 3025/bruto. Na 20 jaar loopt dit op naar gemiddeld € 5482/bruto per maand.

Deze lonen liggen inderdaad boven het gemiddelde in België maar voor deze lonen moet wel vaak gewerkt worden in systemen van ploegen- en nachtarbeid wat een impact heeft op de gezondheid en het familiaal leven van de betrokken werknemers. Er is een verstoord bioritme, meer kans op hart- en vaatziekten, slaapstoornissen, moeilijke binding met het schoolse ritme en de opvang van de kinderen, … . Meer info vind je in onze brochure over ploegen- en nachtarbeid.

Bovendien hebben lang niet alle werknemers in de sector een loon dat overeenkomt met deze cijfers. Het sectoraal minimumloon bedraagt € 11,73/bruto per uur of € 1868,58/bruto per maand wat zelfs niet in de buurt komt van de € 14/uur of € 2300/maand die we als ABVV met onze actie FightFor14 willen bereiken om waardig te kunnen leven.

Uit onze enquête die we hielden in maart 2020 in het kader van wereldvrouwendag bleek dat 1 vrouw op 5 in de scheikunde minder dan € 14/uur verdient. 60% van de vrouwen en 36% van de mannen in de sector hebben een loon dat minder dan € 3000/bruto per maand bedraagt.

De vermelde lonen in het Jobat Salarisrapport 2020 verdienen dus enige nuance.