TUWIC - Strijd tegen zwartwerk in de bouwsector

De Algemene Centrale ABVV zet de schouders onder een Europese campagne voor de bestrijding van zwartwerk binnen de Europese bouwsector. De slotconferentie in Zagreb werd door de Covid-crisis omgevormd tot een videoconferentie. Tijdens die slotactiviteit zochten de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties naar gemeenschappelijke aanbevelingen die het bewustzijn omtrent zwartwerk in de sector versterken. 

Uit recente cijfers blijkt dat ruim een vijfde van al het zwartwerk in de Europese economie in de bouwsector plaatsvindt. De unieke eigenschappen van zwartwerk binnen elke sector dwingen tot sociaal overleg met alle belanghebbenden, ook binnen de bouwsector, zo onderstrepen de European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) en de European Construction Industry Federation (FIEC). En dat zowel bij de uitwerking van specifieke maatregelen tegen zwartwerk als bij de opvolging ervan. "Zwartwerk in de bouwsector is een essentieel probleem dat vakbonden en werkgevers samen met de overheid moeten aanpakken”, zegt Johan Lindholm, voorzitter van de EFBWW. 

De videoconferentie van het EFBWW en de FIEC lokte zo’n 200 deelnemers en behandelde tal van voorbeelden uit EU-lidstaten, waaronder ook bijdrages van Belgische vakbonden en werkgevers. Zij gaven onder meer de belangrijkste conclusies mee van de nationale conferentie over zwartwerk, die op 20 februari in België plaatsvond. 

Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van de Algemene Centrale herhaalt de Belgische aanbevelingen:

  • Voldoende bezetting van de inspectiediensten.
  • Betere samenwerking tussen alle stakeholders en verdere uitwerking datamatching.
  • Evaluatie van het Plan voor Eerlijke Concurrentie.
  • Stoppen met atypische tewerkstellingsvormen, bijkluswet, platformwerk,…

Het gezamenlijk initiatief ontwikkelende 10 aanbevelingen (lees ze op www.abvvbouw.be) om zwartwerk en sociale fraude over de hele Europese bouwsector aan te pakken. Volgens Lindholm bieden digitale instrumenten zoals een Europees socialezekerheidsnummer, sociale identiteitskaarten en de uitwisseling van realtime-feiten mogelijkheden om fraude op het werk te bestrijden en de maatregelen tegen zwartwerk effectief af te dwingen. “Als EFBWW maken wij ons grote zorgen over het optreden van oneerlijke bedrijven die bijdragen aan een snelle toename van het aantal platformwerknemers en over het grote aantal werknemers uit landen buiten de EU die betrokken zijn bij zwartwerk in de bouwsector", aldus Lindholm.