Overschakelen naar het winteruur, hoe zit dat met het loon?

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober schakelen we over naar het winteruur. Dit betekent dat de klok om 3 uur één uur teruggedraaid wordt. Sommigen verheugen zich over het idee een extra uur te slapen, maar de overgang naar het winteruur heeft als resultaat dat nachtarbeiders een uur meer moeten presteren. Maar worden ze rechtvaardig betaald ?

Laten we eens kijken naar de reglementering.

Indien de werknemer zes maanden geleden bij de omschakeling naar het zomeruur al in nachtdienst werkte, kreeg hij 8 uur betaald terwijl hij maar 7 uren werkte. Bij de omschakeling naar het winteruur, zal de werknemer dan worden betaald voor acht uur werk, terwijl hij 9 uren presteert.

Als het niet dezelfde werknemers zijn die bij de omschakeling aan het werk zijn wordt de volgende regel toegepast:

De werknemers die door de omschakeling naar het winteruur 9 uur werken, ontvangen een loon voor 9 uur prestaties.
de werknemers die door de omschakeling naar het zomeruur slechts 7 uur werkten, ontvingen toch een loon voor 8 uur prestaties. Concreet betaalde de werkgever 1 uur meer dan er effectieve prestaties waren.

Opgepast, sommige bedrijven hebben hun eigen regels voor de overgang naar winteruur of zomeruur. Om te weten welke regeling op jou van toepassing is, neem je best contact op met je vakbondsafgevaardigde of je afdeling.

Binnenkort geschiedenis

Vaak bekritiseerd om zijn negatieve invloed op de gezondheid, zou deze tijdsverandering al snel tot het verleden moeten behoren. In 2021 valt de beslissing: de winter- of zomertijd wordt behouden… en wel definitief. Uit een enquête (2019) blijkt dat 83% van de Belgen voorstaander is van het stoppen van de seizoensgebonden tijdsverandering. 50% van de deelnemers blijkt daarbij te willen kiezen voor het winteruur. Wordt met andere woorden vervolgd.

De CAO nr 30 van de NAR