Farmaceutische strategie voor Europa

De Europese Commissie heeft haar "Farmaceutische strategie voor Europa" gepubliceerd, waarin de plannen voor de farmaceutische industrie worden uiteengezet aan de hand van 3 belangrijke pijlers:

  • Het aanpakken van de nieuwe uitdagingen die door de Covid-19-pandemie en de oudere pandemieën aan het licht zijn gekomen, bijvoorbeeld onvoldoende behandelingen voor medische behoeften (zeldzame ziekten). Dit dikwijls door een gebrek aan commerciële belangstelling door de farmaceutische bedrijven.
  • Er is een toenemende antimicrobiële resistentie. Een groeiend aantal ziekten kan niet worden bestreden omdat microben resistent zijn geworden tegen de beschikbare medicijnen. Meer onderzoek kan een onderdeel zijn van het antwoord.
  • Het belang van toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. De strategie belooft een diversificatie van de toeleveringsketen, het aanleggen van voorraden en het stimuleren van productie en investeringen in Europa. De gezondheid van de burgers moet met andere woorden centraal staan en kan niet gebaseerd zijn op winstmaximalisatie van de farmaceutische bedrijven.

“Kwaliteitsvolle jobs gecombineerd met meer opleiding is de sleutel tot de toekomst van deze sector in Europa” (IndustriALL, Europese Industriële Vakbond).

De Europese Commissie erkent dat kwaliteitsvolle jobs de sleutel zijn tot het succes bij de uitvoering van de strategie. Als syndicale organisatie onderschrijven we dit volledig en zullen we er op toezien dat de strategie ook ten goede komt aan de 800 000 werknemers in de sector binnen de Europese Unie. De syndicale organisaties zullen met andere woorden de nieuwe strategie op de voet blijven volgen want het is van cruciaal belang dat de werknemersorganisaties en bij uitbreiding alle werknemers sterk betrokken worden bij de uitvoering van deze strategie.

Lees via deze link het volledige artikel.