Focus op werknemers in de schaduw is essentieel in de strijd tegen covid-19

De gezondheidscrisis heeft ons dagelijks leven, onze gewoontes en onze manier van leven ingrijpend veranderd. De lockdown heeft bepaalde beroepen onder de aandacht gebracht van het grote publiek, maar ook de werknemers in de schaduw zijn van essentieel belang gebleken. Deze banen, die vaak onderbetaald worden, zijn essentieel voor het goed functioneren van onze samenleving. Onder hen bevinden zich de schoonmaak- en beveiligingssectoren, die tijdens deze crisis bijzonder kwetsbaar zijn, en met gevaar voor hun gezondheid aan de slag gaan tegen lage lonen.  

"Deze onzichtbare werknemers mogen niet vergeten worden", zegt Koenraad Maertens, federaal secretaris van de AC belast met deze twee sectoren. "Ze hebben niet dezelfde legitimiteit als andere werknemers in de ogen van de gebruiker en het grote publiek. Toch zijn zij net degenen die ervoor zorgen dat alles in orde is op de werkvloer, en ook zij verdienen onze volledige aandacht. »  

Bewaking, schoonmaak: één strijd

Schoonmakers spelen een essentiële rol bij het ontsmetten van openbare ruimtes, bedrijven en scholen. "Sommigen hebben zelfs de zware taak om COVID-eenheden in ziekenhuizen schoon te maken, dus we moeten onszelf daarvoor uitrusten en dubbel waakzaam zijn," dringt een schoonmaker aan. Wat de medewerkers uit de bewakingssector betreft, is het hun taak ervoor te zorgen dat de bevolking de gezondheidsmaatregelen respecteert, met inbegrip van sociale afstand in winkels, openbare diensten of in de ziekenhuizen. "Het is een ondankbare taak omdat sommige mensen  doen wat ze willen en onze aanmaningen om regels te respecteren niet accepteren," zegt een bewaker. "Anderzijds zijn er  ook een hele reeks mensen die in het verleden geen aandacht aan ons besteedden en die ons vandaag de dag hartelijk bedanken. »  

Tijdelijke werkloosheid eist zijn tol

Terwijl de vraag naar sommige werknemers hoog is, worden anderen geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. Sommige activiteiten zijn de afgelopen maanden aanzienlijk vertraagd of gewoonweg tot stilstand gekomen, zoals beveiliging op de luchthaven,  vervoer van contant geld,  schoonmaak in hotels, enzovoort. Voor deze werknemers is het loonverlies aanzienlijk. "Het is van essentieel belang om de loonval voor deze werknemers te beperken, onder meer de impact van tijdelijke werkloosheid op de uitbetaling van de eindejaarsbonus." zegt Koenraad Maertens. "De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat bewaking en schoonmaak essentiële sectoren zijn, maar de lonen van de werknemers weerspiegelen dit niet. Deze werknemers hebben recht op een minimumloon van 14 euro bruto per uur. Dit is de doelstelling van de campagne Fight for €14 die het ABVV al bijna twee jaar voert.  

Een gebrek aan erkenning dat onze grenzen overstijgt

Deze eis is in overeenstemming met de acties die in andere landen in de wereld wordengevoerd voor betere lonen. Het gebrek aan respect voor schoonmaakpersoneel is het onderwerp van campagnes  van vakbonden in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De schoonmakers die verantwoordelijk zijn voor de kantoren van de Britse regering hebben een paar dagen geleden een inspirerende overwinning behaald. Dankzij hun mobilisatie, door hun krachten te bundelen, kregen ze een bonus van € 1345.  

Miljoenen schoonmakers leveren een essentiële bijdrage aan het verminderen van het risico op besmetting met COVID-19, maar deze werknemers, die vaak onzichtbaar zijn, lopen een groot risico het virus zelf op te lopen en het door te geven aan hun familie. "Overal ter wereld heeft het belang van netheid de waardering voor het werk van schoonmakers  doen toenemen. Maar dit heeft niet altijd geleid tot hogere lonen en uitkeringen. Daarom is de rol van de vakbonden essentieel", zegt Christy Hoffman, algemeen secretaris van UNI-Global Union, de wereldwijde vakbondsfederatie van dienstpersoneel zoals de schoonmaak.

Niemand kan nu nog ontkennen dat deze jobs essentieel zijn voor het goed functioneren van onze samenleving, voor een veilige en gezonde werkomgeving. Werknemers verdienen ons respect en moeten naar behoren worden betaald.