Geen cadeau onder de kerstboom voor de 480.000 bedienden van het pc 200

De werkgevers van het PC 200 (aanvullend PC voor bedienden) hebben formeel geweigerd om de tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen voor de berekening van de eindejaarspremie. Dat wil zeggen dat de eindejaarspremie van de werknemers heel wat lager zal liggen want ze krijgen niets voor de dagen waarop ze tijdelijk werkloos waren wegens overmacht.

We hebben vernomen dat 350.000 werknemers echter een vergoeding van €150 zullen ontvangen van de RVA, op voorwaarde dat ze tussen 1 maart en 30 november 2020 gedurende een periode van minstens 53 dagen tijdelijk werkloos waren. (meer info)

Zoals je wel zal begrijpen, sluiten de voorwaarden om van deze uitkering te genieten veel werknemers die te maken krijgen met tijdelijke werkloosheid uit. En voor wie de uitkering wel krijgt compenseert ze niet volledig de verloren eindejaarspremie.

We nodigen de werknemers van het PC 200 uit om vooral na te gaan wat het brutobedrag van hun eindejaarspremie is. Het is immers zo dat het nettobedrag niet in verhouding zal zijn want de bedrijfsvoorheffing zal wat lager liggen. Wees dus waakzaam voor je jaarlijkse belastingen (de bedrijfsvoorheffing is een soort voorschot).

Er zal dus geen sectorale gelijkstelling zijn. Maar de werkgever kan wel het initiatief nemen of dit in afspraak met de vakbonden van het bedrijf toch toekennen. Aarzel dus niet om je delegee te raadplegen om weten of dit in jouw bedrijf het geval is.