Werkgevers moeten kiezen of delen: 0,4% of sociale vrede!

Na de grote inspanningen tijdens de coronacrisis verwachten werknemers, meer dan terecht, veel van de loononderhandelingen 2021-22.

Volgens een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zou de maximale marge om over te onderhandelen maximaal 0,4% zijn.

Voor ons is dit wraakroepend. Voor de werkgevers het uiterste wat kan. Ze willen geen ruimte laten om sectoren en bedrijven  die tijdens de crisis goed geboerd hebben te laten onderhandelen over meer. Alle inspanningen die gedaan zijn worden daarmee onder de mat geveegd. En de winsten blijven in de bedrijven….

0,4%... een aalmoes

Werknemers die tijdens de crisis de boel hebben doen draaien hebben daarbovenop nog vaak de laagste lonen. Zij  zouden per definitie moeten kunnen rekenen op solidariteit.

Maar nee: 0,4% en geen cent meer.

Wraakroepend en onaanvaardbaar.

Onze 3 prioriteiten zijn duidelijk:

  • Een belangrijke verhoging van de minimumlonen.
    • Wij willen een extra bijdrage van werkgevers in een fonds om er die minimumlonen mee te verhogen.
  • Daarnaast moet er marge komen om fatsoenlijk te onderhandelen in de sectoren en bedrijven
  • Toegankelijke eindeloopbaanregelingen en de mogelijkheid om over arbeidsduurvermindering te onderhandelen

Werkgevers moeten kiezen of delen : 0,4% of sociale vrede.

Download het pamflet