Laten we samen de straffeloosheid van multinationals aanpakken!

Repressie, landroof, dwangarbeid, vervuiling ... Sommige multinationals handelen tot op vandaag compleet straffeloos. De Europese Commissie wil daarom een nieuwe wet maken die bedrijven verantwoordelijk houdt voor de schade die ze aanrichten. Maar eerst en vooral wil men het advies horen van de Europese burgergemeenschap. Voor onze Centrale is het duidelijk, wij willen grenzen stellen aan dit gedrag. Met enkele kliks kan je meehelpen om een einde te maken aan deze straffeloosheid.

Bedrijven zijn tegenwoordig over de hele wereld verspreid. Te veel van hen vervuilen het milieu, misbruiken de rechten van arbeiders en vakbonden, stelen land van de inheemse bevolking of steunen moderne slavernij. En daar komen ze ongestraft mee weg. En wanneer mensen in opstand komen, worden ze vaak in de gevangenis gegooid, ontslagen of soms zelfs vermoord. De Europese Commissie wil daarom een nieuwe wet maken die bedrijven verantwoordelijk houdt voor de schade die ze aanrichten. Maar eerst wil de Europese Commissie jouw mening horen over de manier waarop deze nieuwe regels moeten worden opgesteld. 

Voor onze Centrale is het duidelijk, wij willen grenzen stellen aan het gedrag van zulke multinationals. We nodigen je uit om bij te dragen aan de consultatieronde door een onlineformulier in te vullen. Je hebt nog tot 8 februari 2021 de tijd om je te laten horen. Het is simpel en kost je geen moeite!

Laten we samen een einde maken aan de straffeloosheid. Het is niet aan deze multinationals om de wet op te stellen en de koers van onze leefwereld te bepalen. Laten we ons lot weer in handen nemen.

België heeft een rol te spelen!

Wij roepen België ook op om zich te engageren en een actieve rol te spelen in de internationale en Europese onderhandelingen. Op 14 januari hebben de Belgische federale afgevaardigden een resolutie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat bedrijven bij hun zakelijke activiteiten de mensenrechten beter eerbiedigen. Deze resolutie moet nu worden uitgevoerd. Het is aan ons om de druk op de ketel te houden.

De textielsector is betrokken partij

Als er één sector is die symbool staat voor de schendingen van de mensenrechten en het milieu door multinationals, dan is het wel de kledingsector. De instorting van het Rana Plaza in Bangladesh in 2013, de hongerlonen, en meer in het algemeen de arbeidsomstandigheden van de werknemers spreken boekdelen. Al tientallen jaren roept de Schone Kleren Campagne (SKC), waar onze Centrale aan deelneemt, samen met vele andere organisaties over de hele wereld op tot de invoering van ambitieuze wetten die een kader bieden waarbinnen bedrijven verantwoordelijkheid kunnen of moeten nemen voor sociale- en milieuproblemen.

De mobilisaties hebben vooruitgang geboekt, maar deze druk moet worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat de wetten zo ambitieus mogelijk zijn.

Ik neem deel aan de consultatie

Meer info bij de Schone Kleren Campagne (SKC)